Όμιλος Intrum: Πώς επηρέασε τα νοικοκυριά της Ευρώπης η κρίση του κορωνοϊού

pixabay.com

4 στους 10 Ευρωπαίους δηλώνουν ότι η απασχόλησή τους έχει επηρεαστεί από την κρίση του κορωνοϊού, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (54%) διαπιστώνουν μείωση του εισοδήματος στο νοικοκυριό.

Η αυξημένη οικονομική πίεση και ανησυχία στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά λόγω της κρίσης COVID-19 καταγράφεται σε έρευνα του Ομίλου της Intrum με τίτλο «European Consumer Payment Report 2020 /Ειδική έκδοση COVID-19» σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας του ιού COVID-19 στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών σε 24 χώρες.

Ειδικότερα, στα βασικά συμπεράσματα της έρευνας αποτυπώνονται η αυξημένη οικονομική πίεση και ανησυχία στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά λόγω της κρίσης COVID-19 συγκριτικά με αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποίησε ο Όμιλος το φθινόπωρο του 2019. Ωστόσο, 1 στους 3 ευρωπαίους καταναλωτές δηλώνει ότι η κρίση της πανδημίας έχει θετική επίδραση στα οικονομικά του λόγω μείωσης δαπανών.

«Καθώς η διεθνής κοινότητα επικεντρώνει στα άμεσα ζητήματα υγείας που προκύπτουν από την πανδημία, η αναστάτωση των οικονομιών σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει σοβαρές επιπτώσεις στα οικονομικά των καταναλωτών, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία γενικότερα. Ωστόσο, η ενίσχυση σε γνώσεις οικονομικής διαχείρισης, η δυνατότητα αλλαγών στις οικονομικές δαπάνες και κατ’ επέκταση η ενίσχυση της αποταμίευσης μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα σε πολλούς Ευρωπαίους καταναλωτές να διαχειριστούν θετικά και να ξεπεράσουν αυτή την περίοδο αβεβαιότητας» υπογραμμίζει ο Mikael Ericson, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrum.

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας του Ομίλου Intrum:

 1. Επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη
 • Το 48% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί συγκριτικά με έξι μήνες πριν.

Ειδικότερα:

– Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ισπανία και την Ιταλία είναι 59%

– Γενιά των Millennials: 53%

– Νοικοκυριά με παιδιά: 55%

– Νοικοκυριά χωρίς παιδιά: 44%

– Το ποσοστό στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 67% ενώ ταυτόχρονα το 26% δεν έχει διαπιστώσει αλλαγή στην οικονομική του κατάσταση ή δεν γνωρίζει εάν θα επηρεαστεί λόγω πανδημίας

 • Μόνο το 23% αναμένει βελτίωση της προσωπικής οικονομικής κατάστασης σε έξι μήνες.

– Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία είναι μόνο 8%

– Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι 18%

 • 45% δηλώνει ότι οι ανησυχίες σχετικά με την αύξηση των λογαριασμών έχουν γενικότερη αρνητική επίδραση στην υγεία τους(Το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν 43%).

– Νοικοκυριά με παιδιά: 51% (2019: 48%)

– Νοικοκυριά χωρίς παιδιά: 41% (2019: 41%)

– Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 67%

 1. Η μείωση του εισοδήματος προκαλεί ανησυχίες για την πληρωμή λογαριασμών και χρέους
 • 4 στους 10 ευρωπαίους δηλώνουν ότι η απασχόλησή τους έχει επηρεαστεί από την κρίση COVID-19, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (54%) διαπιστώνουν μείωση του εισοδήματος στο νοικοκυριό.

– Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 53%

 • 1 στους 5 καταναλωτές έχουν χρεωθεί περισσότερο για να καλύψουν τις καθημερινές δαπάνες ως άμεσο αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19.

– Για τους Millennials το ποσοστό είναι 24%

– Νοικοκυριά με παιδιά: 22%

– Νοικοκυριά χωρίς παιδιά: 16%

– Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 35%

 • Αυξάνεται- σε 18% από 12% το 2019- το ποσοστό των καταναλωτών που καταφεύγουν στο δανεισμό για να πληρώνουν λογαριασμούς.

– Στη γενιά των Millennials το αντίστοιχο ποσοστό είναι 22%

– Νοικοκυριά με παιδιά: 21%

– Νοικοκυριά χωρίς παιδιά: 16%

– Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 28%

 1. Ανησυχίες για τη δυνατότητα αποταμίευσης για το μέλλον
 • Το 58% είναι δυσαρεστημένοι από τη δυνατότητά τους να αποταμιεύουν κάθε μήνα (Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2019 είναι52%).

– Νοικοκυριά με παιδιά: 62%

– Νοικοκυριά χωρίς παιδιά: 54%

– Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 80%

 • Το 39% αποταμιεύει σημαντικά λιγότερο για το μέλλον συγκριτικά με πριν από την κρίση του COVID-19.

– Στη γενιά των Millennials είναι το 44%

– Νοικοκυριά με παιδιά: 45%

– Νοικοκυριά χωρίς παιδιά: 36%

– Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 52%

 1. Θετικές επιπτώσεις της πανδημίας
 • Το 36% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η κρίση είχε θετικό αντίκτυπο καθώς μείωσε τις καθημερινές δαπάνες.

– Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 37%, ενώ το 28% δεν διαπίστωσε κάποια επίπτωση στις καθημερινές δαπάνες

«Όπως ήταν αναμενόμενο, διαπιστώνουμε τις τάσεις αυτές στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, όπως είναι οι νέες οικογένειες και η γενιά των Millennials. Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, η αύξηση στο ύψος των λογαριασμών και τα αυξανόμενα χρέη αυξάνουν τις ανησυχίες. Μοναδικός τρόπος για την επιτυχημένη διαχείριση των ζητημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση των ευρωπαίων καταναλωτών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης», καταλήγει ο Mikael Ericson.