Όμιλος MIG: Στα 841,9 εκατ ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις στο εννεάμηνο

Η στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του Ομίλου MIG συνεχίζουν να βελτιώνουν την λειτουργική αποδοτικότητά τους.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, ανήλθαν σε 841,9 εκατ ευρώ, έναντι 848,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016, παρ΄ όλες -όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην πλειονότητα των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 103,8 εκατ. ευρώ, έναντι 113,7 εκατ. ευρώ του εννεάμηνου 2016. Η σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων, κατά περίπου 50%, αποτελεί την κύρια αιτία της απόκλισης μεταξύ των αποτελεσμάτων του 2017 και του 2016.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του Ομίλου MIG συνεχίζουν να βελτιώνουν, στην πλειοψηφία τους, την λειτουργική αποδοτικότητά τους και να διατηρούν την ηγετική τους θέση στην ελληνική οικονομία, παρά τις προαναφερθείσες αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

– Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις το εννεάμηνο του 2017 διατηρήθηκαν στα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2016 (215,5 εκατ. έναντι 216 εκατ.). Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 47,7 εκατ. έναντι 62,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016. Η απόκλιση στην κερδοφορία, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων, η οποία επηρέασε τα αποτελέσματα κυρίως κατά το Α’ 6μηνο του 2017.

– Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 432,9 εκατ. ευρώ έναντι 440,4 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2016 κυρίως λόγω της αδυναμίας που παρουσίασε η αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα (μείωση 7,8% της αγοράς φρέσκου γάλακτος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016).

Στον αντίποδα, τόσο ο κλάδος των κατεψυγμένων όσο και ο κλάδος της εστίασης παρουσίασαν αυξημένες πωλήσεις (+0,7% και +1,7% αντιστοίχως σε σχέση με το 9μηνο του 2016). Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 42,5 εκατ. έναντι 35,1 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το ΕΒΙΤDA του 2016 είχε επιβαρυνθεί από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων των θυγατρικών από τον όμιλο Μαρινόπουλος.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 168,4 εκατ. από 167,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, καταγράφοντας αύξηση 0,6%. Σε επίπεδο EBITDA υπήρξε σημαντική βελτίωση της τάξεως του 7,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016 (23,2 εκατ. έναντι 21,6 εκατ.), με το περιθώριο EBITDA να διευρύνεται στο 13,8% από 12,9% λόγω της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας και του εξορθολογισμού του κόστους.

-Την 21η Νοεμβρίου, η εταιρία Υγεία συμφώνησε την τροποποίηση του από 28/9/2012 κοινού ομολογιακού δανείου, ανεξόφλητου κεφαλαίου 86,6 εκατ. επιτυγχάνοντας ιδίως την παράταση της διάρκειας και τη μείωση του περιθωρίου επιτοκίου, βελτιώνοντας έτσι τους όρους του δανεισμού. Η τροποποίηση του κοινού ομολογιακού δανείου θα συμβάλει στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και στην ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών της Εταιρείας. Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ ακολουθώντας το πλάνο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, συνεχίζει να επιδεικνύει αυξητικούς ρυθμούς τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο.