Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος: Αύξηση πωλήσεων κατά 22,7% στο εννεάμηνο

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 1.368.000 ευρώ.

Αύξηση κατά 22,7% κατέγραψαν οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, στο εννεάμηνο και ανήλθαν στα 46,5 εκατ. ευρώ έναντι των 37,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 1.368.000 ευρώ έναντι κερδών 397.000 ευρώ, ενώ ο δείκτης φερεγγυότητας του ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα), στις 30.9.2014, ήταν 53,4%.