Όμιλος Σαράντη: Στην Ελλάδα η παραγωγή του Νοxzema

Kατόπιν επενδύσεων 1 εκατ. ευρώ για την αγορά ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού, o όμιλος θα μεταφέρει στην Ελλάδα την παραγωγή του Noxzema.

Στην Ελλάδα μεταφέρει την παραγωγή του Noxzema ο Όμιλος Σαράντη, κατόπιν επενδύσεων 1 εκατ. ευρώ για την αγορά ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η παραγωγή των προϊόντων της Noxzema, θα πραγματοποιείται πλέον στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Σαράντη στα Οινόφυτα.

Εκτός των επενδύσεων, ο Όμιλος προέβη στην αύξηση των θέσεων εργασίας (20), προκειμένου να εξυπηρετηθεί αυξημένη παραγωγή, καθώς μέσω της κίνησης αυτής επιτυγχάνεται συγκέντρωση της παραγωγικής δυναμικότητας, καλύτερος έλεγχος της ποιότητας και δημιουργία οικονομιών κλίμακας, αφού προστίθενται στη παραγωγή περίπου 4 εκ. τεμάχια.

Η εν λόγω εξαγορά είναι απόλυτα συνυφασμένη με τους στόχους και την στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω υποστήριξη της ανάπτυξής του μέσω εξαγορών, ικανών να προσθέσουν αξία και να προσφέρουν συνέργειες σε όλα τα επίπεδα.

Σημειώνεται ότι στα τέλη Οκτωβρίου του 2014 ο Όμιλος Σαράντη προέβη στην εξαγορά της δραστηριότητας του NOXZEMA στην Ελλάδα από την PROCTER & GAMBLE, έχοντας εξασφαλίσει συμβόλαιο παραγωγής από τα εργοστάσια της P&G στο εξωτερικό.

Η σειρά του ΝΟΧΖΕΜΑ περιλαμβάνει αποσμητικά σώματος, αφρόλουτρα και αφρούς ξυρίσματος, προϊόντα ιδιαιτέρως αναγνωρισμένα στην ελληνική αγορά με σημαντικά μερίδια αγοράς.