Όμιλος Σφακιανάκη: Επιστροφή στην καθαρή κερδοφορία το 2018

Στο πλάνο αναδιάρθρωσης των τελευταίων ετών οφείλονται τα θετικά αποτελέσματα.

Σε καθαρή κερδοφορία επέστρεψε το 2018 ο Όμιλος Σφακιανάκη χάρη στην μεθοδική υλοποίηση του πλάνου αναδιοργάνωσης των τελευταίων ετών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου για το 2018 ανήλθαν σε 359,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 22,5% σε σχέση με το 2017 ενώ οι πωλήσεις της εταιρείας βελτιώθηκαν κατά 11,6% φτάνοντας τα 300,6 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος διεύρυνε τη λειτουργική κερδοφορία του με το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2018 να διαμορφωθεί σε 40,6 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 25,8% έναντι των 32,3 εκατ. ευρώ του 2017. Το αντίστοιχο αποτέλεσμα του 2018 για την εταιρεία ανήλθε σε 37,3 εκατ. ευρώ έναντι 32,5 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων του 2018 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 7 εκατ. ευρώ από ζημίες 3,9 εκατ. ευρώ το 2017 ενώ για την εταιρεία η ζημία είναι 2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 5,2 εκατ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων του 2018 για τον Όμιλο διαμορφώνονται σε 5,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 2,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αγορά το 2018 με 103.431 ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων παρουσίασε άνοδο 17,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η SUZUKI το 2018 πραγματοποίησε 5.905 ταξινομήσεις αυτοκινήτων με μερίδιο αγοράς 5,7% το οποίο την κατατάσσει 7η μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Ο κλάδος Λιανικής συνεχίζει την σταθερή πορεία του κατακτώντας μερίδιο αγοράς στα επιβατικά αυτοκίνητα 11,3% με πωλήσεις 11.736 αυτοκινήτων (PC). Επιπλέον διέθεσε 994 ελαφρά φορτηγά (LCV) και 2.021 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Οι συνολικές πωλήσεις της Σφακιανάκης (χονδρική και λιανική) αντιπροσωπεύουν το 14,6% της ελληνικής αγοράς.

Τα έσοδα από μισθώματα του κλάδου Long Term Rental (LTR) αυξάνονται κατά 13,0% ενώ ο στόλος υπό διαχείριση φτάνει τα 8.747 οχήματα (+9,7%) διατηρώντας ένα ποσοστό εκμετάλλευσης κοντά στο 97%. Ο κλάδος Rent-A-Car (RAC), αξιοποιώντας τη δυναμική του τουρισμού αλλά και το ισχυρό brand της ENTERPRISE, έχει αυξημένα μισθώματα κατά 13,6%.

Ο στόλος των προς ενοικίαση οχημάτων να φτάνει τα 4.465 οχήματα (+6,4%) και είναι πλέον από τους νεώτερους στην αγορά μετά το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποιήθηκε.

Η ενσωμάτωση του αναπτυσσόμενου κλάδου των ταχυμεταφορών στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ενισχύει σημαντικά τις συνολικές πωλήσεις και την λειτουργική κερδοφορία του κατά 37,9 εκατ. ευρώ και 2,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η μικρή αύξηση των πωλήσεων κατά 3,8% λόγω καθυστερημένης υλοποίησης διαγωνισμών του δημοσίου εξισορροπήθηκε από την σημαντική βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 21,4% από 19,7% πέρυσι, παρασύροντας το λειτουργικό αποτέλεσμα σε άνοδο 36,4% στα 0,8 εκατ. ευρώ.

Η ανοδική πορεία των θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό (Βουλγαρία και FYROM) συνεχίστηκε και το 2018 καταγράφοντας αύξηση σε πωλήσεις κατά 5,6% και λειτουργικό αποτέλεσμα 0,2 εκατ. ευρώ.

Σε καθαρή κερδοφορία επέστρεψε το 2018 ο Όμιλος Σφακιανάκη χάρη στην μεθοδική υλοποίηση του πλάνου αναδιοργάνωσης των τελευταίων ετών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου για το 2018 ανήλθαν σε 359,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 22,5% σε σχέση με το 2017 ενώ οι πωλήσεις της εταιρείας βελτιώθηκαν κατά 11,6% φτάνοντας τα 300,6 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος διεύρυνε τη λειτουργική κερδοφορία του με το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2018 να διαμορφωθεί σε 40,6 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 25,8% έναντι των 32,3 εκατ. ευρώ του 2017.

Το αντίστοιχο αποτέλεσμα του 2018 για την εταιρεία ανήλθε σε 37,3 εκατ. ευρώ έναντι 32,5 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων του 2018 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 7 εκατ. ευρώ από ζημίες 3,9 εκατ. ευρώ το 2017 ενώ για την εταιρεία η ζημία είναι 2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 5,2 εκατ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων του 2018 για τον Όμιλο διαμορφώνονται σε 5,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 2,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αγορά το 2018 με 103.431 ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων παρουσίασε άνοδο 17,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η SUZUKI το 2018 πραγματοποίησε 5.905 ταξινομήσεις αυτοκινήτων με μερίδιο αγοράς 5,7% το οποίο την κατατάσσει 7η μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Ο κλάδος Λιανικής συνεχίζει την σταθερή πορεία του κατακτώντας μερίδιο αγοράς στα επιβατικά αυτοκίνητα 11,3% με πωλήσεις 11.736 αυτοκινήτων (PC). Επιπλέον διέθεσε 994 ελαφρά φορτηγά (LCV) και 2.021 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Οι συνολικές πωλήσεις της Σφακιανάκης (χονδρική και λιανική) αντιπροσωπεύουν το 14,6% της ελληνικής αγοράς.

Τα έσοδα από μισθώματα του κλάδου Long Term Rental (LTR) αυξάνονται κατά 13,0% ενώ ο στόλος υπό διαχείριση φτάνει τα 8.747 οχήματα (+9,7%) διατηρώντας ένα ποσοστό εκμετάλλευσης κοντά στο 97%. Ο κλάδος Rent-A-Car (RAC), αξιοποιώντας τη δυναμική του τουρισμού αλλά και το ισχυρό brand της ENTERPRISE, έχει αυξημένα μισθώματα κατά 13,6%.

Ο στόλος των προς ενοικίαση οχημάτων να φτάνει τα 4.465 οχήματα (+6,4%) και είναι πλέον από τους νεώτερους στην αγορά μετά το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποιήθηκε.

Η ενσωμάτωση του αναπτυσσόμενου κλάδου των ταχυμεταφορών στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ενισχύει σημαντικά τις συνολικές πωλήσεις και την λειτουργική κερδοφορία του κατά 37,9 εκατ. ευρώ και 2,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η μικρή αύξηση των πωλήσεων κατά 3,8% λόγω καθυστερημένης υλοποίησης διαγωνισμών του δημοσίου εξισορροπήθηκε από την σημαντική βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 21,4% από 19,7% πέρυσι, παρασύροντας το λειτουργικό αποτέλεσμα σε άνοδο 36,4% στα 0,8 εκατ. ευρώ.

Η ανοδική πορεία των θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό (Βουλγαρία και FYROM) συνεχίστηκε και το 2018 καταγράφοντας αύξηση σε πωλήσεις κατά 5,6% και λειτουργικό αποτέλεσμα 0,2 εκατ. ευρώ.