ΟΟΣΑ: Ύφεση το 2014 και ανάκαμψη από το 2015 για την Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Ύφεση το 2014 και ανάκαμψη από το 2015 για την Ελλάδα

Αντίθετες οι προβλέψεις του οργανισμού σε σχέση με την Κομισιόν για το πότε θα επιστρέψει η ανάπτυξη στην Ελλάδα. 

Ύφεση και το 2014 εξακολουθεί να βλέπει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν και του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών για οριακή ανάπτυξη της τάξης του 0,6% του ΑΕΠ. Πάντως ο οργανισμός μειώσει το ποσοστό της ύφεσης στο 0,4% για το 2014 σε σχέση με προηγούμενη του πρόβλεψη για 1,2%, ενώ βλέπει επιστροφή στην ανάκαμψη το 2015 με ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 1,8% .

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα, η ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας αναμένεται να επανέλθει σε θετικά επίπεδα, από τρίμηνο σε τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του 2014, με συνεχή ενίσχυσή της μάλιστα το 2015, στο 1,8%. Η πρόβλεψη για τη θετική αυτή εξέλιξη βασίζεται στην προϋπόθεση ότι θα υπάρξει αύξηση της ανταγωνιστικότητας, των εξαγωγών και των επενδύσεων.

Ωστόσο, η συνέχιση των προσπαθειών για τη δημοσιονομική εξυγίανση και οι χαμηλοί ισολογισμοί των τραπεζών, θα περιορίσουν την εγχώρια ζήτηση, σημειώνει η έκθεση. Ο ΟΟΣΑ πάντως συμβουλεύει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να συνεχισθεί όπως προεβλέπετο, εξαιτίας του υψηλού επιπέδου του χρέους. Στην περίπτωση όμως που η ανάπτυξη αποδειχθεί μικρότερη από την αναμενόμενη, θα πρέπει να λειτουργήσουν οι αυτόματοι σταθεροποιητές.

Eurostat: Αποκλιμάκωση της ύφεσης στο -3,8% για την Ελλάδα

Αρνητικά στοιχεία είναι ότι η ανεργία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα διατηρήσει τον πληθωρισμό σε αρνητικούς ρυθμούς. Ο ΟΟΣΑ δεν αποκλείει την ανάγκη για μια νέα ελάφρυνση του χρέους ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Με στόχο δε την περαιτέρω ανάπτυξη των πιστώσεων θα πρέπει επίσης να υπάρξει αναδιάρθρωση στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Η έκθεση εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη αναληφθεί σε ό,τι αφορά στις αγορές προϊόντων αναμένεται ότι θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των τιμών και την ανακατανομή των πόρων σε δραστηριότητες με διεθνή προσανατολισμό, έστω και εάν απαιτηθούν επιπλέον μεταρρυθμίσεις.

ΚΕΠΕ: Μηδενική ανάπτυξη και ανεργία στο 29,3% το 2014

Ο οργανισμός υπολογίζει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 2,4% του ΑΕΠ για το 2013, στο 2,2% του ΑΕΠ για το 2014 και στο 1,4% του ΑΕΠ για το 2015.

Τέλος, ένα πιο αποτελεσματικό και πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, καταλήγει ο ΟΟΣΑ.