ΟΠΑΠ: Τροποποίηση στο ιδιωτικό συμφωνητικό με την Intralot

ΟΠΑΠ: Τροποποίηση στο ιδιωτικό συμφωνητικό με την Intralot

Μετατροπή στη διάρκεια του συμφωνητικού.

Την τροποποίηση του από 30.07.2010 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και της κοινοπραξίας Ιντραλότ, ως προς το χρόνο λήξης του, γνωστοποίησε η ΟΠΑΠ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ανωτέρω τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού κρίθηκε αναγκαία για τη μετάβαση των υφιστάμενων λειτουργιών της ΟΠΑΠ ΑΕ στο Νέο Πληροφορικό Σύστημα, για το χρονικό διάστημα από 31.07.2013 έως 14.04.2014, ενώ προβλέπεται δυνατότητα πρόωρης και αζήμιας καταγγελίας του, μετά την πάροδο έξι μηνών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ