Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση (video)

Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση (video)
Ïé íÝïé õðïõñãïß êáé õöõðïõñãïß ïñêßæïíôáé åíþðéïí ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò Êáôåñßíáò Óáêåëëáñïðïýëïõ, êáé ðáñïõóßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, ÁèÞíá, ÐáñáóêåõÞ 14 Éïõíßïõ 2024. Áýñéï ôï ðñùß óôéò 10:00 èá óõíåäñéÜóåé õðü ôïí ðñùèõðïõñãü ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï õðü ôç íÝá óýíèåóç ìå ôá èÝìáôá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò ðïõ Þäç Ý÷ïõí áíáêïéíùèåß. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÙÑÃÏÓ ÂÉÔÓÁÑÁÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τελέστηκε η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε νωρίτερα.  

Ορκίστηκαν παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, τα νέα μέλη της κυβέρνησης, μετά τον ανασχηματισμό που αποφάσισε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (14/06) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο ένας μετά τον άλλον οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί έφτασαν στο Προεδρικό Μέγαρο και μετά την ορκωμοσία τους υπέγραψαν αναλαμβάνοντας τα νέα τους καθήκοντα:

– Θεόδωρος Λιβάνιος, ως υπουργός Εσωτερικών

– Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ως υπουργός Ανάπτυξης

– Νίκη Κεραμέως, ως υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

– Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ως υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

– Κωνσταντίνος Τσιάρας, ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

– Γεώργιος Μυλωνάκης, ως υφυπουργός στον πρωθυπουργό

– Χρίστος Δήμας, ως υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

– Βασίλειος – Πέτρος Σπανάκης, ως υφυπουργός Εσωτερικών

– Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ως υφυπουργός Εσωτερικών

– Βασίλειος Οικονόμου, ως υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

– Ζωή Ράπτη, ως υφυπουργός Ανάπτυξης

– Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ως υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

– Ι. Φωτήλας, ως υφυπουργός Πολιτισμού

– Αικατερίνη Παπακώστα – Παλιούρα, ως υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

– Χρήστος Κέλλας, ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

– Στέφανος Γκίκας, ως υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Σημειώνεται πως αύριο, Σάββατο στις 10 το πρωί, θα συνεδριάσει το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: