Όσο μεγαλύτερη η εταιρεία, τόσο μικρότερη η διαφάνεια

Ingram Publishing

Οι εταιρείες τεχνολογίας και ενέργειας, σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια, υστερούν σημαντικά στη δημοσιοποίηση των οικονομικών τους δεδομένων και φορολογικών συνηθειών.

Έκπληξη προκαλούν τα συμπεράσματα της έκθεσης της Διεθνούς Διαφάνειας με τίτλο «Διαφάνεια στην Εταιρική Πληροφόρηση» (Transparency in Corporate Reporting), που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, σύμφωνα με την οποία οι μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως δημοσιοποιούν ελάχιστα ή καθόλου οικονομικά δεδομένα σχετικά με τη δραστηριοποίησή τους σε χώρες εκτός της έδρας τους.

Σύμφωνα με την έκθεση, 90 από τις 124 επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν, δεν αποκαλύπτουν τους φόρους που καταβάλλουν σε ξένες χώρες, ενώ 54 επιχειρήσεις δεν δημοσιοποιούν καμία πληροφορία σχετικά με τα έσοδα που απολαμβάνουν σε τρίτες χώρες.

Η Έκθεση επικεντρώνεται σε 124 επιχειρήσεις, με βάση τη λίστα του περιοδικού Forbes με τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρίες στον κόσμο. Οι επιχειρήσεις, των οποίων η αξία τους στην αγορά ξεπερνά τα 14 τρισ. δολάρια, κατατάχθηκαν ως προς τα μέτρα που λαμβάνουν για την πρόληψη της διαφθοράς, τις πληροφορίες που δημοσιοποιούν σχετικά με τις θυγατρικές και τους ομίλους, και τα βασικά οικονομικά δεδομένα για τις διεθνείς δραστηριότητές τους.

Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ οι αντίστοιχες της Κίνας τις χειρότερες.

Μεταξύ άλλων η έκθεση αποκαλύπτει ότι ο τομέας της τεχνολογίας που καθιστά δυνατή τη μεγαλύτερη διαφάνεια είναι ένας από τους λιγότερο διαφανείς τομείς και οι τεχνολογικοί κολοσσοί των ΗΠΑ –Amazon, Apple, Google και IBM– βαθμολογούνται πολύ χαμηλά.

Επίσης, η έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας επισημαίνει, ότι οι μεγαλύτερες διεθνώς επιχειρήσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και εξόρυξης δεν είναι έτοιμες για το είδος των κανόνων διαφάνειας που θα τεθούν σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούλιο του 2015. Οι νέοι κανονισμοί απαιτούν από τις εξορυκτικές επιχειρήσεις να αναφέρουν πληρωμές, όπως είναι οι φόροι που καταβάλλουν στις κυβερνήσεις, συντάσσοντας εκθέσεις ανά χώρα και ανά έργο.

Από τις 24 εξορυκτικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η έκθεση -οι οποίες θα ενταχθούν στο νέο πλαίσιο κανονισμών της ΕΕ και των ΗΠΑ- οι 19 δημοσιοποιούν μεν τους φόρους και τα έσοδα που προκύπτουν, αλλά για λιγότερες από τις μισές χώρες όπου δραστηριοποιούνται.