Παγκόσμια διάκριση για τα έργα ΣΔΙΤ στον τομέα της εκπαίδευσης

Παγκόσμιο βραβείο καλύτερων έργων ΣΔΙΤ για το 2014, κέρδισαν τα έργα 24 σχολείων Αττικής.

Ως τα καλύτερα έργα, παγκοσμίως, συγχρηματοδότησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στον τομέα της εκπαίδευσης για το έτος 2014, βραβεύτηκαν τα έργα ΣΔΙΤ των σχολείων της Αττικής. Η διεθνής βράβευση έγινε από το περιοδικό WorldFinance, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Βασικό λόγο για τη βράβευση αποτελεί η καινοτόμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρηματοδότηση των έργων αυτών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA. Η συνολική χρηματοδότηση για 24 Δημόσια Σχολεία ΣΔΙΤ είναι 110 εκατομμύρια ευρώ.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νότης Μηταράκης, αναφερόμενος στη βράβευση από το περιοδικό WorldFinance δήλωσε: «Η βράβευση αυτή αποτελεί τιμή για την Ελλάδα, το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, καθώς αποδεικνύει ότι με συστηματικό τρόπο και διεθνή προσανατολισμό, η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορεί και να προσελκύει επενδύσεις προς όφελος της κοινωνίας, της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας και να κάνει πράξη το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Ένα μοντέλο το όποιο κινητοποιεί κοινοτικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και τους ιδιώτες επενδυτές, με διεθνή πρότυπα.

Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικά στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, η οποία με μεθοδικό, συστηματικό και διεθνή προσανατολισμό υλοποιεί σημαντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες».

Διαβάστε ακόμα:

Tutorizon και Google στο πλάι των εκπαιδευτικών