Παγκόσμια Έρευνα: Η ευέλικτη εργασία βασικός παράγοντας προσέλκυσης κορυφαίων στελεχών

Παγκόσμια Έρευνα: Η ευέλικτη εργασία βασικός παράγοντας προσέλκυσης κορυφαίων στελεχών
Μάλιστα, το 83% των εργαζομένων σε ολόκληρο τον κόσμο θα απέρριπτε μια δουλειά που δεν προσφέρει ευέλικτη εργασία.

Τα νέα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που δεν προσφέρουν μια πολιτική ευέλικτης εργασίας κινδυνεύουν να χάσουν κορυφαία στελέχη. Η έρευνα που διεξήχθη από τον κορυφαίο πάροχο ευέλικτης εργασίας, την IWG, μητρική εταιρεία της Regus και Spaces, δείχνει ότι το 83% των ανθρώπων θα προτιμούσαν μια θέση που προσφέρει ευέλικτη εργασία παρά μια που δεν προσφέρει και περίπου το ένα τρίτο (28%) αξιολογούν πιο σημαντική την επιλογή της τοποθεσίας εργασίας παρά μια αύξηση στο επίδομα διακοπών. Υπο το πρίσμα αυτών των ευρημάτων, δεν αποτελεί έκπληξη ότι το 75% απο τους 15.000 ερωτηθέντες της έρευνας απο 80 διαφορετικές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο πιστεύει ότι η ευέλικτη εργασία είναι η νέα πραγματικότητα. Ως αποτέλεσμα, τα τελευταία 10 χρόνια, 85% των επιχειρήσεων έχουν εισαγάγει μια πολιτική ευέλικτης εργασίας ή σχεδιάζουν να υιοθετήσουν μια.

Ωστόσο δεν έχουν μπορέσει όλες οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν την ιδέα. Το 60% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας είναι το βασικό εμπόδιο στην υλοποίηση μια πολιτικής ευέλικτης εργασίας, ειδικά σε επιχειρήσεις που έχουν μια μακροχρόνια, μη-ευέλικτη προσέγγιση στην εργασία. Πάνω από το ένα τρίτο (41%) δήλωσαν ότι ο φόβος για το πόσο μπορεί η ευέλικτη εργασία να επηρεάσει την συνολική κουλτούρα της εταιρείας  αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο.

Ο Mark Dixon, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της IWG δήλωσε, «πέρυσι η Παγκόσμια Έρευνα για τον Χώρο Εργασίας αναφέρθηκε σε ένα σημείο καμπής, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε τώρα είναι ότι η ευέλικτη εργασία θεωρείται από πολλούς ως η νέα πραγματικότητα για κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται σοβαρά για την παραγωγικότητα, ευελιξία και προσέλκυση κορυφαίων στελεχών. Πράγματι, οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι εργάζονται εκτός του της έδρας τους για τουλάχιστον τη μισή εβδομάδα.

Οι επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις και θα πρέπει να είναι ευέλικτες αρκετά για να προσαρμόζονται στην αλλαγή. Η έρευνά μας δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα εξετάσει τα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη των ευέλικτων χώρων εργασίας θα πρέπει να το κάνουν τώρα. Διαφορετικά, αντιμετωπίζονται ως εκτός πραγματικότητας, τόσο από τους ανταγωνιστές όσο και από τις απαιτήσεις του σύγχρονου εργατικού δυναμικού για το τι αποτελεί μια ωραία μέρα στη δουλειά, και τελικά τις οδηγεί να χάνουν κορυφαία στελέχη».

Προσελκύοντας και διατηρώντας κορυφαία στελέχη

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 71% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η προσφορά ευέλικτης εργασίας τους επιτρέπει να επεκτείνουν τα ταλέντα τους. Στην πραγματικότητα, πολλές (77%) επιχειρήσεις προσαρμόζονται για να βελτιώσουν τη διατήρηση κορυφαίων στελεχών εισάγοντας την ευέλικτη εργασία. Απο την άποψη του εργαζόμενου, το ένα τρίτο των ανθρώπων δήλωσε ότι η ευέλικτη εργασία είναι τόσο σημαντική που θα την αξιολογούν ως πιο σημαντική από έναν καλύτερο ρόλο στην εταιρεία (32%).

Πιθανόν αυτό συμβαίνει απο την αυξανόμενη τάση για ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής: η ευέλικτη εργασία θεωρείται ότι βελτιώνει αυτή την ισορροπία κατά 78%. Τα ευρήματα επίσης δείχνουν ότι οι ευέλικτοι χώροι εργασίας θεωρούνται οτι ενθαρρύνουν ένα πιο συνεκτικό εργασιακό περιβάλλον, με οφέλη για τους γονείς που επιστρέφουν στην εργασία, μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους, ανθρώπους που πάσχουν από άγχος ή που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας.

Παραγωγικότητα

Η ευελιξία όχι μόνο κάνει τους εργαζόμενους πιο χαρούμενους και υγιείς αλλά τους κάνει και πιο παραγωγικούς: 85% των επιχειρήσεων επιβεβαιώνουν ότι η παραγωγικότητά τους έχει αυξηθεί επειδή προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία. Επιπλέον, τα δύο τρίτα (67%) των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τουλάχιστον το 21% της βελτίωσης στην παραγωγικότητα είναι αποτέλεσμα της ευέλικτης εργασίας. Οι αριθμοί αυτοί έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα λαμβάνοντας υπόψη τα κράτη του ΟΗΕ όπου η παγκόσμια επιβράδυνση στην παραγωγικότητα είναι ένα από πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της παγκόσμιας οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Ευελιξία και αβεβαιότητα

Σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς, είναι ξεκάθαρο ότι οι επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στην ευελιξία και την αποδοτικότητα του κόστους. 55% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι επιδιώκουν να γίνουν πιο ευέλικτες το 2019. Πάνω από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων σκοπεύουν να επεκταθούν διεθνώς αυτό το χρόνο και η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (64%) δήλωσε ότι έχουν επιλέξει την ευέλικτη εργασία γιατί επιταχύνουν την επέκταση σε νέες αγορές. Οι ευέλικτοι χώροι εργασίας έχουν επίσης επιλεγεί από το 65% για να μειωθούν τα έξοδα και οι επιχειρησιακές δαπάνες. Ο ίδιος αριθμός ερωτηθέντων έχει υιοθετήσει την ευέλικτη εργασία για τη διαχείριση κινδύνων αλλά και την εδραίωση του πορτοφόλιου πελατών τους.

Όχι πια μετακίνηση;

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν επίσης ότι τα δύο πέμπτα των ανθρώπων παγκοσμίως βλέπουν την μετακίνηση στην δουλειά ως το χειρότερο μέρος της ημέρας (40%) και πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύει ότι θα μπορούσε να ξεπεραστεί σε μια δεκαετία (2030). Η πίεση έχει αυξηθεί καθώς οι άνθρωποι που μετακινούνται για την εργασία τους είναι όλο και περισσότερο δυσαρεστημένοι από το ταξίδι τους στη δουλειά, και ένας στους πέντε (22%) δηλώνει ότι καθυστερούν τακτικά λόγω κίνησης. Σχεδόν οι μισοί (48%) των εργαζομένων ξοδεύουν τον χρόνο για την μετακίνηση δουλεύοντας και ως αποτέλεσμα σχεδόν οι μισοί (42%) πιστεύουν ότι οι επίσημες ώρες εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον χρόνο για την μετακίνηση, καθώς αυτός ο χρόνος δεν είναι “ελεύθερος χρόνος” στη μέρα τους.

Η νέα πραγματικότητα

Για πολλούς εργοδότες και εργαζόμενους, η ευέλικτη εργασία αποτελεί πια τη νέα πραγματικότητα. Οι μισοί (50%) όσων συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι τώρα πια εργάζονται εκτός των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης για σχεδόν τη μισή εβδομάδα ή και περισσότερο, ενώ για το 70% των ανθρώπων η επιλογή εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κύριο παράγοντα για την αξιολόγηση νέων θέσεων εργασίας. Η ευέλικτη εργασία είναι ένα μοντέλο που παρέχει στους εργοδότες την ευκαιρία να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να προσελκύσουν κορυφαία στελέχη και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και κάτι που θα αποδειχθεί ανεκτίμητο καθώς κοιτάζουμε το μέλλον.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα μπείτε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες www.iwgplc.com.