Παπουτσάνης: Αυξημένος κύκλος εργασιών κατά 9% στο εννεάμηνο

Παπουτσάνης: Αυξημένος κύκλος εργασιών κατά 9% στο εννεάμηνο

Τα αποτελέσματα μετά φόρων βελτιώθηκαν κατά 99% και ανήλθαν σε 315 χιλ. ευρώ.

Αύξηση κατά 9% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Παπουτσάνης ΑΒΕΕ Καταναλωτικών Αγαθών, κατά την περίοδο 1.1.2014 έως 30.9.2014, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αντιστοίχως, τα αποτελέσματα μετά φόρων βελτιώθηκαν κατά 99% και ανήλθαν σε 315 χιλ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 41% του κύκλου εργασιών της.

Οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 11%, ως αποτέλεσμα της καλής τουριστικής χρονιάς για την Ελλάδα, αλλά και της συνεργασίας με τη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, μέσω της οποίας τα προϊόντα της εταιρείας τοποθετούνται σε παγκόσμιες ξενοδοχειακές αλυσίδες. Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν το 23% του κύκλου εργασιών. Οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 11%, αντιπροσωπεύουν το 22%, ενώ οι παραγωγές για τρίτους το 55% του κύκλου εργασιών.

Τα αποτελέσματα προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε κέρδη 421 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 217 χιλ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2013. Σε ατομικό επίπεδο, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 413 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 213 χιλ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2013.