Παραμένει θετική για τις ελληνικές τράπεζες η Fitch- Αρνητικό outlook για τις ευρωπαϊκές

Ο οίκος αναθεώρησε σε αρνητικό από σταθερό το οutlook για τις τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης, αναμένοντας πιέσεις στα έσοδα λόγω ΑΕΠ αλλά και χαμηλών επιτοκίων. Ωστόσο, διατηρεί το θετικό outlook για τις ελληνικές.

Αν και η Fitch αναθεώρησε σε αρνητικό το outlook για τις τράπεζες της δυτικής Ευρώπης, διατήρησε το θετικό outlook για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, καθώς «αντανακλά την προσδοκία μας ότι το πιστωτικό προφίλ των τραπεζών, αν και παραμένει πολύ αδύναμο, θα βελτιωθεί περαιτέρω το 2020 καθώς θα συνεχίζεται η μείωση των κόκκινων δανείων», αναφέρει.

Όσον αφορά στο outlook των ευρωπαϊκών τραπεζών για το 2020, ο οίκος σημείωσε ότι είναι αρνητικό καθώς η παραγωγή εσόδων αναμένεται να δεχτεί πιέσεις από την αδύναμη εικόνα του ΑΕΠ και τα χαμηλά επιτόκια.

Σχετικά άρθρα