Παράταση του προγράμματος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Παράταση του προγράμματος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Ως τις 30 Ιουνίου 2014 παρατείνεται η έκδοση εγγυητικών επιστολών εκ μέρους των τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Παρατείνεται η διάρκεια του προγράμματος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών εκ μέρους των τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, έως την 30η Ιουνίου 2014.

Το πρόγραμμα, που έληγε στο τέλος του χρόνου, αφορά στην παροχή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών που εκδίδουν οι τράπεζες και απευθύνονται στους προμηθευτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων.

Συνεργαζόμενες τράπεζες του προγράμματος εγγυητικών επιστολών είναι οι Eurobank, Εμπορική Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και Probank.

Διαβάστε ακόμη: «Η Ελλάδα θα τα καταφέρει»