Παραιτήθηκε ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης

Παραιτήθηκε ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης
Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ÃéÜííçò ÊáðÜêçò ðáñá÷ùñåß óõíÝíôåõîç Ôýðïõ óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ , ÁèÞíá ÐÝìðôç 17 Áõãïýóôïõ 2017. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Τη θέση του αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, Γιάννης Ταφίλης.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης επισκέφθηκε σήμερα τον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη και υπέβαλε την παραίτησή του. Τη θέση του αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, Γιάννης Ταφίλης.

Ποιος είναι ο νέος γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Ο νέος γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Ταφύλλης, θεωρείται ιδιαίτερα έμπειρος σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, καθώς, σύμφωνα με το βιογραφικό του, έχει πλούσια επιχειρησιακή εμπειρία και πολυετή ενασχόληση τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά και σε θέματα διοίκησης.

Ο Γιάννης Ταφύλλης, από τον Δεκέμβριο του 2017 διευθύνει το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, στο πλαίσιο το οποίου, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ανέλαβε το συντονισμό δράσης για την αναμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της χώρας.

Ωστόσο, έχει διατελέσει γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και γενικός γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής. Γνωρίζει σε βάθος τόσο το πλαίσιο συμβολής των Ενόπλων Δυνάμεων σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όσο και τις ανάγκες της σε σύγχρονες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών.

Κατά τη θητεία του ως γενικού γραμματέα ΥΠΕΘΑ τού ανατέθηκε ο επιχειρησιακός συντονισμός του προσφυγικού, αμέσως μετά την υπογραφή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Παρασκευή, την παραίτηση του Νίκου Τόσκα, πρώην αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη, έκανε δεκτή ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.