Περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη

Περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη

Ελαττώθηκαν οι πληθωριστικές πιέσεις. 

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη πρόκειται να μειωθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, αφού οι πληθωριστικές πιέσεις ελαττώθηκαν ακόμα περισσότερο από το χαμηλό τριετίας στο οποίο καταγράφηκαν τον Μάιο, σύμφωνα με έναν δείκτη σχεδιασμένο για την πρόβλεψη των κυκλικών οικονομικών τάσεων.

Ο EZFIG, ο Δείκτης Μελλοντικού Πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, που καταρτίζει το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Οικονομικό Κύκλο (ECRI), μειώθηκε στο 91,2 τον Ιούλιο, από 91,8 τον Ιούλιο, επίπεδο που ήταν το χαμηλότερο των τελευταίων 40 μηνών.

Πέντε ακόμη χρόνια υψηλής ανεργίας στην Ισπανία

«Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα συνεχίσει να παρουσιάζει πτωτική τάση τους επόμενους μήνες», σχολίασε κορυφαίο στέλεχος του ECRI.

Τα προκαταρκτικά επίσημα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε σταθερός τον περασμένο μήνα, δίνοντας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιθώριο να χαλαρώσει ακόμη περισσότερο την πολιτική της εάν το διοικητικό της συμβούλιο το κρίνει απαραίτητο.

Ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,6% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, με βάση τα στοιχεία αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ