Περιόρισε κατά 33% τις ζημιές ο όμιλος Νίκας

Αύξηση κατά 3,4%παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών.

Κατά 33% βελτιώθηκαν οι ζημιές του ομίλου της Νίκας για το πρώτο εξάμηνο του 2014, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται κατά 3,4%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αύξηση παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά 3,4% και ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε €29,01 εκατ. έναντι €28,06 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Επίσης, αύξηση σημείωσε το μικτό κέρδος του Ομίλου κατά 3,9%, που διαμορφώθηκε σε €9,54 εκατ. έναντι €9,19 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 32,9% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 32,7% το 2013.

Σημαντική βελτίωση κατά 116% παρουσίασε το ενοποιημένο EBITDA, που διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε κέρδη €0,17 εκατ. έναντι ζημιών €1,07εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013. Το ενοποιημένο EBIT σημείωσε βελτίωση κατά 49%, και ανήλθε σε ζημιές €1,37 εκατ. έναντι ζημιών €2,68 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ τα ενοποιημένα EBT διαμορφώθηκαν σε ζημιές €3,73 εκατ. έναντι ζημιών €5,06 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας βελτίωση κατά 26%.

Διαβάστε ακόμη: Συρρίκνωση ζημιών για τον όμιλο Νίκας στο πρώτο τρίμηνο του 2014