Περίπου 6 στους 10 εργαζόμενους δεν περιμένουν κάποια θετική εξέλιξη στο μισθό τους

Περίπου 6 στους 10 εργαζόμενους δεν περιμένουν κάποια θετική εξέλιξη στο μισθό τους
Photo: pixabay.com
Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, «είναι ξεκάθαρο πως η εργασία και οι εργαζόμενοι χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη και πως οι σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας θα εντείνονται, όσο επιλέγονται η ημιαπασχόληση, η εργασιακή ευελιξία και οι μειωμένες αμοιβές, ως μέσα αύξησης της ανταγωνιστικότητας και καταπολέμησης της ανεργίας».

Περίπου 6 στους 10 εργαζόμενους (59%) δεν αναμένουν κάποια θετική εξέλιξη στο μισθό τους, ενώ περίπου 4 στους 10 εργαζόμενους (39%) δηλώνει ότι δεν νιώθει ασφάλεια διατήρησης της θέσης εργασίας του.

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την ειδική θεματική έρευνα κοινής γνώμης που διενεργήθηκε αποκλειστικά σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την αισιοδοξία, την επαγγελματική προοπτική, την εξέλιξη των αμοιβών και την ασφάλεια της θέσης εργασίας, την οποία δίνει στη δημοσιότητα η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας, στην κατεύθυνση της διεξοδικής διερεύνησης της υφιστάμενης κατάστασης, των μεσοπρόθεσμων τάσεων και εξελίξεων στην αγορά εργασίας.

Ειδικά, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, διερευνήθηκαν οι μεταβολές της σχέσης εργασίας, μετά την πανδημία, η σχέση της τηλεργασίας με το χρόνο εργασίας, καθώς και την εργασία στην περίοδο της αναστολής σύμβασης.

Συγκεκριμένα, στα βασικά ευρήματα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Το 33% των εργαζομένων δήλωσε ότι έχει μεταβληθεί η σχέση εργασίας, μετά την πανδημία.

Το 19% των εργαζομένων δήλωσε ότι, μετά την πανδημία, συνεχίζει να εργάζεται με τηλεργασία και το 14% με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Κατά το διάστημα της τηλεργασίας, το 35% των απασχολουμένων που εργαζόταν με αυτήν τη μορφή, δήλωσε ότι εργαζόταν περισσότερο χρόνο σε σχέση με το ωράριό του.

Το 18% των εργαζομένων δήλωσε ότι, κατά το διάστημα που η σύμβασή του ήταν σε αναστολή, ο εργοδότης του ζητούσε να εργαστεί.

Περίπου 4 στους 10 εργαζόμενους (39%) δήλωσε ότι δεν νιώθει ασφάλεια διατήρησης της θέσης εργασίας του. Σημειώνεται ότι ο δείκτης ασφάλειας της απασχόλησης, από τον Μάρτιο του 2020, έχει επιδεινωθεί κατά 17 μονάδες, γεγονός που αναδεικνύει περαιτέρω τη μεγάλη ανασφάλεια και αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά εργασίας και τους εργαζόμενους.

Περίπου 6 στους 10 εργαζόμενους (59%) δεν αναμένουν κάποια θετική εξέλιξη στο μισθό τους, επιβεβαιώνοντας την έλλειψη αισιοδοξίας τους για την εξέλιξη των αμοιβών τους. Ο δείκτης εξέλιξης των αμοιβών έχει επιδεινωθεί κατά 12 μονάδες, από τον Μάρτιο 2020.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, «είναι ξεκάθαρο πως η εργασία και οι εργαζόμενοι χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη και πως οι σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας θα εντείνονται, όσο επιλέγονται η ημιαπασχόληση, η εργασιακή ευελιξία και οι μειωμένες αμοιβές, ως μέσα αύξησης της ανταγωνιστικότητας και καταπολέμησης της ανεργίας». «Χρειάζεται η πλήρης επαναφορά και ενεργοποίηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του κοινωνικού διαλόγου και η διαμόρφωση ενός πλέγματος ουσιαστικής ενίσχυσης και προστασίας της εργασίας. Τέλος, χρειάζεται η ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της τηλεργασίας, μετά από εξειδικευμένο κοινωνικό διάλογο, με στόχο την αποτύπωση και ανάδειξη των θετικών και των “γκρίζων” περιοχών της, πριν μετατραπεί από ευκαιρία σε ακόμη μία αρνητική παράμετρο για την εργασία» επισημαίνει η ΓΣΕΕ.

* Επισυνάπτεται η παρουσίαση των δεικτών της έρευνας κοινής γνώμης, που διενήργησε η ALCO, για λογαριασμό της ΓΣΕΕ.