Περισσότερη διαφάνεια στις σχέσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών εταιρειών

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Interamerican και ΣΕΜΑ συμφώνησαν στο «Πρότυπο Σύμβασης Συνεργασίας» ενώ συνεχίζεται η διαπραγμάτευση και με άλλες ασφαλιστικές.

«Πρότυπο Σύμβασης Συνεργασίας» με τις ασφαλιστικές εταιρείες κατάρτισε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ). Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η Interamerican, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή Συμβάσεων του ΣΕΜΑ συμφώνησε σε μια τελική σύμβαση ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό το προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης του ΣΕΜΑ, που είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Με τη συμφωνία αυτήν, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αναβαθμίζεται το επίπεδο συνεργασίας της Ιnteramerican με τους μεσίτες ασφαλίσεων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στις μεταξύ τους συναλλακτικές σχέσεις, ταχύτερες αποδόσεις ασφαλίστρων και καλύτερη εξυπηρέτηση προς τον ασφαλισμένο.

Όπως δηλώνει η Επιτροπή Συμβάσεων του ΣΕΜΑ: «Το Πρότυπο Σχέδιο Σύμβασης λειτουργεί ως ένα χρηστικό εργαλείο για τις συμβατικές συνεργασίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και των μεσιτών ασφαλίσεων – μελών του ΣΕΜΑ, για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη κάθε αλλαγή στην ισχύουσα νομοθεσία, ενώ απαντά σε όλες τις προκλήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται από τις τελευταίες εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Πρότυπο Σχέδιο Σύμβασης μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή βάση διαπραγμάτευσης των δύο μερών, δίχως σε κάθε περίπτωση να τα δεσμεύει ως προς το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και το περιεχόμενο της επιδιωκόμενης συμφωνίας».

Σημειώνεται ότι ήδη, ανάλογες διαπραγματεύσεις ολοκληρώνονται και με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ