Πιέσεων συνέχεια για την ΑΒ Βασιλόπουλος

Πιέσεις δέχθηκαν οι πωλήσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος στο δ’ τρίμηνο της οικονομικής χρήσης 2019, σύμφωνα με τις αναφορές του Oικονομικού Διευθυντή και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου Ahold Delhaize, Jeff Carr.

Ο κ. Jeff Carr στο πλαίσιο Conference Call για την ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με τις επιδόσεις του ομίλου στο δ’ τρίμηνο του 2019, έδωσε μια εικόνα για τις τάσεις στην ελληνική αγορά, όπου η Ahold Delhaize εκπροσωπείται από την ΑΒ Βασιλόπουλος.

Σχετική πληροφόρηση δεν θα μπορούσε να έχει κανείς από την επίσημη ενημέρωση των 42 σελίδων για την εξέλιξη των μεγεθών του βελγο-ολλανδικού ομίλου στο συγκεκριμένο διάστημα, ανά γεωγαφική περιοχή, όπου δεν γίνεται αναφορά στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Jeff Carr οι καθαρές πωλήσεις στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 5,4% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και διαμορφώθηκαν σε 1,694 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων, εξαιρουμένης της επίδρασης της βενζίνης, κατά 3,6%, η οποία οφείλεται εν μέρει στις ισχυρές επιδόσεις της Τσεχίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας, ενώ οι πωλήσεις στην Ελλάδα σε συγκρίσιμη βάση παρέμειναν ελαφρώς αρνητικές.

Οι καθαρές πωλήσεις επωφελήθηκαν επίσης από την προσθήκη 162 καταστημάτων, τα περισσότερα από τα οποία ήταν καταστήματα ευκολίας. Σε ετήσια βάση η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή εμφάνισε πωλήσεις 6,288 δισ. ευρώ με αύξηση 4,5%.

Ισχυρές επιδόσεις

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όμιλος Ahold Delhaize υπεραπέδωσε των προσδοκιών της αγοράς. Τόσο τα κέρδη όσο και τα έσοδα κινήθηκαν πάνω από τις προβλέψεις στο δ΄ τρίμηνο.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 544 εκατ. ευρώ έναντι των 517 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2018 σημειώνοντας αύξηση 6,9% ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 17,378 δισ. ευρώ από 16,547 δισ. ευρώ αντίστοιχα με αύξηση 5%.

Στο σύνολο της χρήσης τα κέρδη ανήλθαν σε 1,766 δισ. ευρώ μειωμένα οριακά κατά 0,8% και οι πωλήσεις στα 66,26 δισ. ευρώ με αύξηση 5,5%.

Σχετικά άρθρα