Ποιοι θα είναι οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ

Τρεις συντελεστές ΦΠΑ περιλαμβάνει η πρόταση της Ελλάδας στο Brussels Group.

Ένας υψηλός συντελεστής ΦΠΑ που αναμένεται να διαμορφωθεί στο 22%-23%, ένας μεσαίος που θα κυμαίνεται μεταξύ 11% και 12%, καθώς και ένας χαμηλός συντελεστής κοντά στο 6%-7% συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση που καταθέτει η ελληνική πλευρά στις συζητήσεις του Brussels Groups. Η συζήτηση πλέον στρέφεται στο ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες θα υπαχθούν σε κάθε συντελεστή προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών διαψεύδουν πληροφορίες που θέλουν την ελληνική πλευρά να έχει καταθέσει πρόταση τεσσάρων συντελεστών, με τα τρόφιμα να υπάγονται στον χαμηλότερο εξ αυτών. Όπως ξεκαθαρίζεται, μία πρόταση τεσσάρων συντελεστών αντίκειται στην Κοινοτική Οδηγία 2006/112/ΕΚ που αναφέρεται στο κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15%, ενώ τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εφαρμόζουν έναν ή δύο μειωμένους συντελεστές οι οποίοι όμως δεν μπορούν να ξεπερνούν το 14% ή να είναι χαμηλότεροι του 5%.