Ποινή φυλάκισης 22 ετών στον Γιάννη Σμπώκο για το σκάνδαλο των εξοπλιστικών

Ποινή φυλάκισης 22 ετών στον Γιάννη Σμπώκο για το σκάνδαλο των εξοπλιστικών
Ï ÃéÜííçò Óìðþêïò, ðñþçí ãåíéêüò ãñáììáôÝáò åîïðëéóìþí ïäçãåßôáé åíþðéïí ôïõ Ôñéìåëïýò Åöåôåßïõ ÊáêïõñãçìÜôùí ãéá ôçí õðüèåóç ôùí åîïðëéóôéêþí ðñïãñáììÜôùí, ÁèÞíá ÄåõôÝñá 26 Áõãïýóôïõ 2013. Ç äßêç óõíå÷ßæåôáé ìåôÜ ôçí êáëïêáéñéíÞ äéáêïðÞ êáé ç áõëáßá áíïßãåé ìå ôçí áðïëïãßá ôïõ ðñþçí õðïõñãïý. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ένοχος για δωροδοκία και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων για την υπόθεση των TOR M1 ο πρώην διευθυντής εξοπλιστικών επί υπουργίας του Άκη Τσοχατζόπουλου.

 

Ποινή κάθειρξης 22 ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επί υπουργίας του Άκη Τσοχατζόπουλου, Γιάννη Σμπώκο τον οποίο κήρυξε ένοχο για δωροδοκία και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων στην υπόθεση προμήθειας των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων TOR M1.

Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης τους συγκατηγορουμένους του κ. Σμπώκου, Γιώργο Κάμαρη ιδρυτή της off shore εταιρίας Clavis μέσω της οποίας φέρεται να διακινήθηκαν παράνομα χρήματα προκειμένου να ανατεθεί η προμήθεια στην ρωσική ANTEY καθώς και τον χρηματιστή Πέτρο Χριστοδουλίδη, στους οποίος επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών στον καθένα. Το δικαστήριο έδωσε τριετή αναστολή στην εκτέλεση της ποινής του κ. Κάμαρη ενώ όρισε να είναι εξαγοράσιμη για τον κ. Χριστοδουλίδη.

Με την απόφαση του δικαστηρίου κρίθηκαν αθώοι ο επιχειρηματίας Πάνος Γερμανός καθώς και ο αδελφός του χρηματιστή, Γιώργος Χρυστοδουλίδης, που μαζί με τον αδελφό του φέρονται να διαχειρίζονταν την επίμαχη εξωχώρια εταιρία. Και στους τρεις καταδικασθέντες αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, γεγονός που λειτούργησε ευνοϊκά για τον άλλοτε στενό συνεργάτη του ‘Ακη Τσοχατζόπουλου και είχε αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την επιβολή ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου στον κ. Σμπώκο αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου βίου και της καλής διαγωγής μετά την πράξη, ενώ στους άλλους δύο καταδικασθέντες αυτά του πρότερου έντιμου βίου,της μετέπειτα καλής διαγωγής και της προσπάθειας άρσης των συνεπειών της πράξης τους. Το δικαστήριο με την ίδια απόφαση έκρινε αθώους τον επίσης χρηματιστή Γιώργο Χριστοδουλίδη και τον επιχειρηματία Πάνο Γερμανό.

Σύμφωνα με την δικογραφία στην CLAVIS φαίνεται να διοχετεύθηκαν και να διακινήθηκαν ποσά περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ, που, κατά την ανακριτική έρευνα, αποτελούσαν “αμοιβή” του κ. Σμπώκου, από τα περίπου 90 εκατομμύρια που φέρεται να δόθηκαν συνολικά ως “δώρα” για τα ρωσικά όπλα.

Λίγο πριν το δικαστήριο αποφασίσει για τα ελαφρυντικά, ο Γιάννης Σμπώκος έλαβε τον λόγο και ζήτησε από τους δικαστές να του αναγνωρίσουν ελαφρυντικά: «Αφήστε με να βοηθήσω την οικογένειά μου. Με καταδικάσατε, αλλά μην μου πάρετε τη ζωή. Δώστε μου ένα όραμα, μία ελπίδα. Μη μου κόψετε τα φτερά» είπε χαρακτηριστικά κάνοντας εκτενή αναφορά στην πορεία του σε θέσεις ευθύνης. Ανέφερε μάλιστα πως «αυτήν την θέση», εννοώντας την γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του ΥΠΕΘΑ, «την αρνιόμουν έναν χρόνο». Ο κ. Σμπώκος έχει καταδικαστεί σε πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης και για άλλες υποθέσεις εξοπλιστικών.