Πιο κοντά στην Ευρωζώνη η Κροατία- Υπέρβαση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών της

Πιο κοντά στην Ευρωζώνη η Κροατία- Υπέρβαση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών της
Photo: pixabay.com

Η Κροατία ήταν μεταξύ των χωρών με τις υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες από το 2014. 

«Η έξοδος της Κροατίας από τη διαδικασία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών είναι ένα βήμα προς την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι η Κροατία είχε ξεπεράσει τις υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες. «Η οικονομία της Κροατίας εξακολουθεί να υποφέρει από μακροοικονομικές ανισορροπίες, αλλά δεν είναι πλέον υπερβολικές. Αυτή είναι καλή είδηση, ιδίως στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ERM II – ο αποκαλούμενος “προθάλαμος” για την ένταξη στο ευρώ) και τελικά την ένταξη στην ευρωζώνη», τόνισε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (ένας κύκλος συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής εντός της ΕΕ) ξεκίνησε το 2011 με στόχο την εναρμόνιση των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών- μελών. Είναι μέρος μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης της οικονομικής διαχείρισης της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για να εγγυηθεί τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών, να ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη και την πρόληψη των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Η Κροατία ήταν μεταξύ των χωρών με τις υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες από το 2014. Στην τελευταία έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει συμβάλει στη σταδιακή διόρθωση των υφιστάμενων ανισορροπιών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με τα υψηλά επίπεδα του δημόσιου, του ιδιωτικού και του εξωτερικού χρέους. Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση, η Κροατία πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.