Ποιος αγόρασε τις μετοχές του Σαββίδη στον Τηλέτυπο

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυπριακή εταιρεία πίσω από το deal που αφορά το ποσοστό του επιχειρηματία στα μίντια.

 

Mε σύμβαση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η κυπριακή Elenovo LTD απέκτησε 19.791.879 μετοχές της Τηλέτυπος Α.Ε. με δικαίωμα ισαρίθμων ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 19,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Πριν την ημερομηνία αυτή, η Elenovo LTD δεν κατείχε μετοχές/δικαιώματα ψήφου της Τηλέτυπος Α.Ε. Τα δικαιώματα ψήφου της Elenovo LTD κατέχονται άμεσα στο σύνολό τους από την κα Αννα Λεωνίδου του Γιούρι.

Νωρίτερα η Τηλέτυπος είχε γνωστοποιήσει ότι την 21.8.2017 η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία Dimera Media Investments (όμιλος Σαββίδη) μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της Τηλέτυπος Α.Ε. που κατείχε (19.791.879 μετοχές με ισάριθμες ψήφους, αντιστοιχούσες σε ποσοστό 19,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), με εξωχρηματιστηριακή σύμβαση που καταρτίσθηκε την 18.8.2017.