Ποιους θα «κυνηγήσει» η ΑΑΔΕ το 2019

Ποιους θα «κυνηγήσει» η ΑΑΔΕ το 2019

Η ΑΑΔΕ πατάει «γκάζι» για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ενώ έχει προαναγγείλει πως μόνο από μία υπηρεσία θα πραγματοποιηθούν πάνω από 16.000 ελέγχοι.

Αυξημένοι σχεδόν κατά 40% σε σύγκριση με πέρυσι θα είναι οι έλεγχοι και έρευνες που θα διενεργήσουν εφέτος οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενώ οι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης, θα είναι αυξημένοι κατά 32% περίπου σε σχέση με το 2018.

Η ΑΑΔΕ πατάει «γκάζι» στις ενέργειές της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής καθώς ήδη ο επικεφαλής της, Γιώργος Πιτσιλής προανήγγειλε μόνο από μία υπηρεσία τη διενέργεια πάνω από 16.000 ελέγχων. Πρόκειται για την Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) η οποία θα διενεργήσει 620 έρευνες σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, καθώς και 16.000 μερικούς επιτόπιους ελέγχους για την έκδοσης αποδείξεων. Η κατανομή των συγκεκριμένων ελέγχων και ερευνών ανά Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. θα οριστεί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2019.

Να σημειωθεί πως πέρυσι η αντίστοιχη εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προέβλεπε πως οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων θα διενεργούσαν τουλάχιστον 450 ελέγχους – έρευνες, 4.200 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους και 8.000 ελέγχους διακίνησης.

Οι «ράμπο» των ελεγκτικών αρχών θα κάνουν απόβαση σε νησιά και τουριστικές περιοχές και θα ελέγχουν καταστήματα, ταβέρνες, μπαρ, beach bar και μοιράζουν λουκέτα και πρόστιμα στους παραβάτες. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει περιπτώσεις υψηλής παραβατικότητας όσον αφορά τη μη έκδοση αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων.

Συνήθως τα «λουκέτα» είναι 48ωρα αλλά μπορούν να φθάσουν έως και έναν μήνα στις επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις ή παρεμποδίζουν τον έλεγχο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν προβλέπεται αναστολή λειτουργίας, όπως για παράδειγμα σε ιατρεία, κλινικές γηροκομεία. Εκεί οι ελεγκτές επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα από 1.000 – 5.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα οι φοροελεγκτές μπορούν να κλείσουν το κατάστημα ή την επιχείρηση:

– Αμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

– Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης α; διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

– Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 2 φορολογικών ετών διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Γιατροί, δικηγόροι, γηροκομεία

Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται αναστολή λειτουργίας, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις ιατρείων, κλινικών, γηροκομείων αλλά μόνο χρηματικό πρόστιμο:

α) από 1.000 έως 1.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από 2.000 έως δύο 2.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,

β) από 2.501 έως 3.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από 3.501 έως 5.000 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.