Πειραιώς Factoring: Αύξηση του κύκλου εργασιών, ενίσχυση της κερδοφορίας

Αύξηση του μεριδίου αγοράς και διατήρηση των NPLs σε χαμηλά επίπεδα πέτυχε κατά το 2016.

Αύξηση του μεριδίου αγοράς, ενίσχυση της κερδοφορίας της και διατήρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) σε χαμηλά επίπεδα, πέτυχε κατά το 2016 η Πειραιώς Factoring.

Οι δραστηριότητες της Πειραιώς Factoring, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επικεντρώθηκαν στη διατήρηση και τη διεύρυνση του υγιούς χαρτοφυλακίου, στηρίζοντας την επιχειρηματική της πελατεία, μέσω συνεργειών με τη μητρική τράπεζα για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων (υπηρεσιών). Η υλοποίηση των στόχων της επετεύχθη με συνεχή προσπάθεια παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, η Πειραιώς Factoring, ως μέλος του Διεθνούς Οργανισμού «Factoring Factors Chain International (FCI)» στον οποίο συμμετέχουν περισσότερα από 400 μέλη από 90 χώρες στον κόσμο, πέτυχε το 2016 παγκόσμια διάκριση από τον εν λόγω Οργανισμό, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάταξη αυτή είναι βελτιωμένη κατά 12 θέσεις, δεδομένου ότι το 2015 κατείχε την 20ή θέση.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα για το 2016, η Πειραιώς Factoring AE κατέγραψε αύξηση 10% του κύκλου εργασιών της, ο οποίος ανήλθε σε 1,7 δισ. ευρώ, ενώ ο κλάδος κινήθηκε πτωτικά κατά 1,3%. Επίσης παρουσίασε αύξηση των χρηματοδοτήσεων κατά 30%, σε 1,2 δισ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 22% σε 9,3 εκατ. ευρώ και ο δείκτης των NPLs της εταιρείας μειώθηκε περεταίρω στο 4,1%.