Πειραιώς: Ολοκληρώνει πώληση «κόκκινων» δανείων στη Ρουμανία

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρόκειται για  μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Πειραιώς ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρω.

Κοντά στην ολοκλήρωση του βρίσκεται ο διαγωνισμός πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της Πειραιώς που είχαν χορηγηθεί στη Ρουμανία,ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για δάνεια σε οριστική καθυστέρηση, τα οποία είχαν εξαιρεθεί από την πρόσφατη συμφωνία πώλησης της Piraeus Bank Romania S.A. («PBR») στην J.C. Flowers & CO («JCF»).