Πλαστικά Θράκης: Αύξηση πωλήσεων, μείωση κερδών

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση πωλήσεων, μείωση κερδών

Η εταιρεία σημείωσε πωλήσεις 204,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2013. 

Μικρή αύξηση 0,2% σημείωσαν τα πλαστικά Θράκης στο εννεάμηνο του 2013. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 204,4 εκατ. ευρώ από 203,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν 37,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 40,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 8,2%.

Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 16,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 21,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 23,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 9,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 34,4%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 7,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 42,1%.

Στις 30.09.2013 ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 35,8 εκατ. ευρώ και ο Δείκτης Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,3.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης η πορεία και για τους δύο κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου Πλαστικά Θράκης ακολούθησε την ίδια τάση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα, με τον κλάδο της συσκευασίας να σημειώνει σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων και περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, εν αντιθέσει με τον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων όπου η μειωμένη ζήτηση τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην αμερικάνικη αγορά, λόγω κυρίως της επιβράδυνσης των δημοσίων επενδύσεων, οδήγησε σε μείωση του όγκου πωλήσεων και συμπίεση των περιθωρίων κέρδους.