Πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο

Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρουσίασαν άνοδο κατά 5,6%.

Πλεόνασμα 2,1 δισεκ. ευρώ εμφάνισε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015 έναντι ελλείμματος 403 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο σημείωσε πλεόνασμα 1,9 δισεκ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,4 δισεκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2014, κυρίως λόγω του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές. Συνολικά, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 8%, αλλά οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 14,2%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 4,4 δισεκ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρουσίασαν άνοδο κατά 5,6%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 1,7 δισεκ. ευρώ, κατά 118 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014. Το συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015 εμφάνισε πλεόνασμα 3,8 δισεκ. ευρώ, κατά 2,4 δισεκ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 303 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν μείωση κατά 372 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση κατά 1,1 δισεκ. ευρώ των απαιτήσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τοποθετήσεών τους σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων κατά 7,0 δισεκ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 6,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Επίσης, οι καθαρές υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 10,1 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, όσον αφορά τις απαιτήσεις, το δεκάμηνο του 2015 σημειώθηκε καθαρή αύξηση κατά 2,7 δισεκ. ευρώ των καταθέσεων και repos κατοίκων στο εξωτερικό.