Πλεονασματικό το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

REUTERS

Πλεόνασμα 2,6 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,8 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2012 δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, στο τέλος Σεπτεμβρίου το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 2,6 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,8 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 2,8 δισ. ευρώ, αλλά και την αύξηση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 2,1 δισ. ευρώ και υπηρεσιών κατά 1,3 δισ. ευρώ, ενώ αντίθετα αυξήθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων.

Ειδικότερα, ο περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στη σημαντική μείωση των πληρωμών για εισαγωγές αγαθών κατά 6,3%, αλλά και στην άνοδο των εξαγωγικών εισπράξεων κατά 4,7%.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Μόνο τον Σεπτέμβριο το τουριστικό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στην Ελλάδα ήταν αυξημένο κατά 17,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Στο εννεάμηνο τα έσοδα από τον τουρισμό (ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους) αυξήθηκαν κατά 14,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (αντανακλώντας αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 15,2%, σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 3,9%.

Διαβάστε ακόμη: Endeavor Greece: Oι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 796 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 3,7 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 2,1 δισ. ευρώ από ό,τι το εννεάμηνο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών μεταβιβάσεων προς τον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ).

Στο Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών στο εννεάμηνο οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 234 εκατ. ευρώ, ενώ και οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εισροή (αποεπένδυση) ύψους 709 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 7,5 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 75,6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012), κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την εισροή για αγορά μετοχών ελληνικών επιχειρήσεων από μη κατοίκους, καθώς και από τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα, έντοκα και μετοχές εξωτερικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμη: Bank of America: «Η άβολη αλήθεια για την Ελλάδα»