«Πλαίσιο»: Αυξημένα κατά 65,9% τα καθαρά κέρδη το Α΄ εξάμηνο του 2013

«Πλαίσιο»: Αυξημένα κατά 65,9% τα καθαρά κέρδη το Α΄ εξάμηνο του 2013

H εταιρεία μπορεί να καλύψει το σύνολο των δανείων της, μέσω των διαθεσίμων της 2,4 φορές.

Καθαρά κέρδη 5.657 χιλ. ευρώ ανακοίνωσε η Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ για το Α΄ εξάμηνο του 2013, αυξημένα κατά 65,94%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 25,6 ευρωλεπτά, αυξημένα κατά 66%.

Σχετικά με τα οικονομικά της αποτελέσματα, η εταιρεία αναφέρει τα εξής:

«Σταθερές πωλήσεις, βοηθούμενες από την ανάπτυξη στον τομέα “Τηλεφωνία” και τη σταθερότητα στον τομέα “Η/Υ & ψηφιακές εφαρμογές”.

Περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) βελτιωμένο κατά 1,8 μονάδες βάσης στο 6,4%, με βασική συνεισφορά 47% περίπου από τον τομέα “Η/Υ & ψηφιακές εφαρμογές”.

Συνολικά λειτουργικά έξοδα 23.911 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,7%, λόγω αποτελεσματικής παρακολούθησης του κόστους.

Επάρκεια και επαύξηση των προβλέψεων για “πελάτες / λοιπές απαιτήσεις” (στο 34,3% από 31,9%, την 31.12.2012) και για “αποθέματα” (στο 27,5% από 24,2%), λόγω συντηρητικής πολιτικής και δοθέντος του τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος.

Περαιτέρω μείωση του συνολικού δανεισμού κατά 9%, στα 15,8 εκατ. ευρώ έναντι της 31.12.2012 και συρρίκνωση των συνολικών υποχρεώσεων (πλην δανείων) κατά 26,8%.

H εταιρεία μπορεί να καλύψει το σύνολο των δανείων της, μέσω των διαθεσίμων της 2,4 φορές.

Το Ελληνικό Οικοσύστημα των Startups

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Πλαισίου, Γεώργιος Γεράρδος, σημείωσε τα εξής: «Για μία ακόμα περίοδο, αρχής γενομένης της χρήσης 2011, καταφέραμε να βελτιώσουμε τα περιθώρια αποδοτικότητας, σε βαθμό τέτοιο που να αντισταθμίσει και με το παραπάνω την υποχώρηση των πωλήσεων.

Η επιτυχία οφείλεται στα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόσαμε με συνέπεια και συνίστανται αφενός μεν στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων αφετέρου δε στη βελτίωση των όρων συνεργασίας με τους προμηθευτές μας, εντός του τρέχοντος αντίξοου οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα μας. Η σταθεροποίηση των πωλήσεων, κατά το Α’ πρώτο εξάμηνο της χρήσης, μας κάνει αισιόδοξους για την πέραν της αναμφισβήτητης αναβάθμισης της ανταγωνιστικής μας θέσης και της επαύξησης του μεριδίου αγοράς, που κατέχουμε, συγκράτηση της πτωτικής πορείας των τομέων δραστηριοποίησής μας».

Από την πλευρά του, ο ντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Κωνσταντίνος Γεράρδος, πρόσθεσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2013, και μεταξύ των δύο τριμήνων του, το δεύτερο, ήταν τα καλύτερα εδώ και χρόνια.

Boeing vs Airbus: Αερομαχία δισεκατομμυρίων

Το EBITDA για το Q2 βελτιώθηκε, σε συγκρίσιμους όρους, κατά 63% έναντι της αντίστοιχη περυσινής περιόδου. Η ενίσχυση της κερδοφορίας επέτρεψε την περαιτέρω μείωση του δανεισμού.

Η σημαντική αποπληρωμή του ύψους των υποχρεώσεων προς προμηθευτές που εκτελέσαμε εντός της τρέχουσας περιόδου, μας επιτρέπει να απαιτούμε καλύτερους όρους αγορών και να αναμένουμε περαιτέρω οφέλη για το σύνολο της χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, θα επιμείνουμε στην υλοποίηση των αποφάσεων που έχουμε λάβει, ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας δομή και την καθαρή κερδοφορία μας.

Τέλος, η ευχερής ταμειακή ρευστότητά μας, μας επιτρέπει να διερευνούμε την αγορά για την προϊοντική επέκτασή μας και την εν γένει ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, ανεξάρτητα από το μακροοικονομικό περιβάλλον και προς όφελος, πάντα, των μετόχων μας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ