Πώληση θυγατρικής της Alpha Αστικά Ακίνητα στη Σερβία

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας του Ομίλου, Alpha Real Estate D.O.O. Beograd.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας του Ομίλου, Alpha Real Estate D.O.O. Beograd τις οποίες κατείχε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μετοχές πωλήθηκαν στην εταιρεία Mat Real Estate D.O.O. με έδρα την Σερβία, έναντι συνολικής αξίας συναλλαγής ποσού 8.400.000 ευρώ.