Πωλήσεις 185,7 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος FOURLIS το πρώτο εξάμηνο του 2021

Πωλήσεις 185,7 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος FOURLIS το πρώτο εξάμηνο του 2021

Πωλήσεις 185,7 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος FOURLIS το πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι 159,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 16,5%.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2021 έφτασαν τα 43,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 27,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 57%.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA (OPR), το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ, έναντι 5,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 155%.

Τα κέρδη προ φόρων, το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων 8,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα κέρδη μετά φόρους για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν 0,6 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου FOURLIS κατά την 30/06/2021 ήταν 95,9 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 102,8 εκατ. ευρώ κατά την 30/06/2020 και 105,4 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2020.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 11,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξημένες κατά 5,1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 (106,0 εκατ. ευρώ).

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 6,5%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 24,6% συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Το EBITDA (OPR) το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 6,9 εκατ. ευρώ, έναντι 6,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ.

Σε συνέχεια του επιτυχημένου ανοίγματος των καταστημάτων ΙΚΕΑ νέας γενιάς στη Βάρνα Βουλγαρίας και πιο πρόσφατα στον Πειραιά, ένα ακόμη κατάστημα αυτής της γενιάς θα ανοίξει τις πόρτες του στο «Mall of Sofia» στη Σόφια, Βουλγαρίας, στις 8 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 9 καταστήματα ΙΚΕΑ, έξι από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και δύο στη Βουλγαρία. Επίσης λειτουργούν 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, δύο στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 74,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 38,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 (53,6 εκατ. ευρώ).

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20,6%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 67,4%, συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Το EBITDA (OPR) το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 7,5 εκατ. ευρώ, έναντι -0,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 132 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 54 καταστήματα στην Ελλάδα, 33 στη Ρουμανία, 13 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως, λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία.