Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς: Ένα πανελλαδικό δίκτυο πολιτισμού

Ο κύκλος των εννέα θεµατικών µουσείων του ΠΙΟΠ έκλεισε µε τα εγκαίνια του Μουσείου Αργυροτεχνίας.

Με τα εγκαίνια του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Γιάννενα στις 24 Σεπτεµβρίου, το όραµα του Πολιτιστικού Ιδρύµατος του Οµίλου Πειραιώς για τη δηµιουργία ενός Δικτύου εννέα θεµατικών µουσείων στην περιφέρεια ολοκληρώθηκε µε υποδειγµατικό τρόπο – ένα έργο µε διεθνή αναγνώριση, που αποτελεί παρακαταθήκη για τον πολιτισµό, τον τουρισµό και τις τοπικές κοινωνίες. «Καλύψαµε ένα κοµµάτι της ελληνικής οικονοµικής ιστορίας και το κάναµε µόνο εµείς, αφήνοντας ένα σαφές πολιτιστικό αποτύπωµα» τόνισε στην οµιλία της η πρόεδρος του ΠΙΟΠ, Σοφία Στάϊκου, προσθέτοντας ότι «Το Μουσείο Αργυροτεχνίας αναδεικνύει τα  άριστα αποτελέσµατα στα οποία µπορεί να φτάσει η σύµπραξη ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα και στον πολιτισµό, που δεν είναι κάτι συνηθισµένο».

Εξωτερική άποψη του μουσείου  Αργυροτεχνίας στο Kάστρο Ιωαννίνων
Εξωτερική άποψη του μουσείου
Αργυροτεχνίας στο Kάστρο Ιωαννίνων

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας βρίσκεται στον δυτικό προµαχώνα της νοτιοανατολικής ακρόπολης του Κάστρου των Ιωαννίνων (Ιτς Καλέ),  που αναµορφώθηκε από το ΠΙΟΠ για να φιλοξενήσει τη µόνιµη έκθεσή του. Πρόκειται για τεχνολογικό µουσείο, καθώς πραγµατεύεται την τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά την Προβιοµηχανική Περίοδο, αλλά, ταυτόχρονα, και για περιφερειακό µουσείο, µε την έννοια ότι εστιάζει στην ιστορία της αργυροχοΐας στην περιοχή της Ηπείρου. Σκοπός του είναι η διάσωση της γνώσης για την ηπειρώτικη αργυροτεχνία και την τεχνολογία της, ενώ αναδεικνύει το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν τα τοπικά εργαστήρια αργυροτεχνίας, που επέδρασαν τόσο στην οικονοµία όσο και στην πολιτισµική ταυτότητα της περιοχής. Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» ΕΠΑΝ ΙΙ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, και συγχρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Άποψη της μόνιμης έκθεσης: Η διαδικασία της σφυρηλάτησης.
Άποψη της μόνιμης έκθεσης:
Η διαδικασία της σφυρηλάτησης.

Οι προτάσεις της προέδρου του ΠΙΟΠ για τις δράσεις του δικτύου

Της Σοφίας Στάικου

Η πρόεδρος του ΠΙΟΠ,  Σοφία Στάϊκου, στην τελετή εγκαινίων.
Η πρόεδρος του ΠΙΟΠ, Σοφία Στάϊκου, στην τελετή εγκαινίων.

«Το δίκτυο των εννέα µουσείων καταδεικνύει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να λειτουργήσει ως µοχλός ανάπτυξης και µέσα από τον πολιτισµό. Προτείνω την καθιέρωση ενός είδους συνεδρίου,  σε έναν από τους εννέα δήµους, εναλλάξ κάθε φορά, κάθε χρόνο. Ένα πρόγραµµα πανελλαδικής διάστασης, µε γνώµονα τη συµβολή στην τοπική ανάπτυξη, µέσω των πολιτιστικών δράσεων που θα παράγουν αυτά  τα εννέα  µουσεία. Τα µουσεία πρέπει να υπηρετούν µια συνείδηση εξωστρέφειας.  Αυτό υπαγορεύουν η διεθνής πείρα και η διεθνοποίηση της αγοράς. Εµείς θα προσπαθήσουµε τα επόµενα χρόνια να οργανώσουµε δράσεις στο εξωτερικό. Να αξιοποιήσουµε νέους δρόµους και να προσθέσουµε έτσι µεγαλύτερη υπεραξία για τον τόπο, τον πολιτισµό και τον τουρισµό».

Κεντρική φωτογραφία: Συλλογή έργων ηπειρώτικης αργυροχρυσοχοΐας, 18ος – 20ός αιώνας

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Fortune Νοεμβρίου που κυκλοφορεί