Πώς μπορούν να αποφευχθούν οι απάτες με τα ESG;

Πώς μπορούν να αποφευχθούν οι απάτες με τα ESG;
The coal-powered Datang International Zhangjiakou Power Station is pictured in Zhangjiakou, one of the host cities for the 2022 Winter Olympics, in China's northern Hebei province on November 12, 2021. (Photo by GREG BAKER / AFP) Photo: AFP
Αν αντιμετωπίσουμε τα ESG με την ίδια προσοχή και σημασία όπως και την οικονομική πληροφόρηση, τα αποτελέσματα θα βελτιωθούν με φυσική εστίαση στην ακρίβεια.

του Brad Preber

Παρόλο που ο πειρασμός για τις εταιρείες να εξαπατήσουν σε σχέση με τα ESG είναι μεγάλος, η απάτη στο συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι αναπόφευκτη. Το κλειδί είναι να τίθενται προστατευτικές δικλείδες, να γίνονται δύσκολες ερωτήσεις και να επενδύονται χρήματα για καλύτερες εκθέσεις, ελέγχους και προσεγγίσεις.

Τα καθήκοντα αυτά μπορεί να αποδειχθούν πιο ισχυρό αποτρεπτικό μέσο από τη ρυθμιστική δράση και τη δικαστική διαμάχη.

Παράλληλα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη κατανόηση του τι είναι στην πραγματικότητα η ουσιώδης πληροφορία, τα τυποποιημένα πλαίσια και οι ορισμοί υποβολής εκθέσεων για θέματα όπως ο αντίκτυπος στο κλίμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η εισοδηματική ανισότητα. Για τις εταιρείες που επικεντρώνονται αποκλειστικά στη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους, τα metrics αναφοράς ESG αποτελούν πρόκληση.

Είναι ζωτικής σημασίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι επιτροπές λογιστικών προτύπων και άλλοι να οξύνουν την εστίασή τους στις αξιολογήσεις ουσιαστικότητας και στις τυποποιημένες γνωστοποιήσεις. Οι εταιρείες διαδραματίζουν επίσης ρόλο και θα πρέπει να εφαρμόζουν μια συνεπή διαδικασία για τον προσδιορισμό της ουσιαστικότητας και να προωθούν εκλεπτύνσεις όταν χρειάζεται.

Δημιουργώντας μια κουλτούρα ESG

Οι ηγέτες πρέπει να θέτουν ορισμένα δύσκολα ερωτήματα, όπως:

  • Οι γνωστοποιήσεις της εταιρείας μου για τα ESG υπόκεινται στην ίδια αυστηρότητα με τις χρηματοοικονομικές μας γνωστοποιήσεις;
  • Ποιοι είναι οι ισχυρισμοί της διοίκησής μας σχετικά με την ESG, και υπάρχουν έλεγχοι για να είναι πιστοί οι ισχυρισμοί;
  • Ποιο είναι το σχέδιο για την αποκάλυψη και τη διόρθωση των προβλημάτων αναφοράς ESG;

Τα ESG δεν μπορεί να αφεθούν σε ένα μόνο τμήμα ή σε μια αλυσίδα υποβολής εκθέσεων. Είναι κεντρικό θέμα σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης, μέρος της κουλτούρας για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων και τη δημιουργία περισσότερων διαδικαστικών ελέγχων και δια-επιχειρησιακής πειθαρχίας.

Αν αντιμετωπίσουμε τα ESG με την ίδια προσοχή και σημασία όπως και την οικονομική πληροφόρηση, τα αποτελέσματα θα βελτιωθούν με φυσική εστίαση στην ακρίβεια.

Οι εμπειρογνώμονες για την πρόληψη της απάτης στα ESG μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση της ακρίβειας των γνωστοποιήσεων. Πρέπει επίσης να οικοδομήσουμε ένα οικοσύστημα αποτελούμενο από ακαδημαϊκά τμήματα, mid-career κατάρτιση, συνεχή επαγγελματική πιστοποίηση και πρότυπα, καθώς και μελέτες περίπτωσης.

Αυτά τα ζητήματα δεν διευθετούνται ποτέ οριστικά. Όπως και τα λογιστικά πρότυπα, οι στόχοι ESG εξελίσσονται και οι εταιρείες θα δοκιμάζουν συνεχώς νέες ιδέες σχετικά με την αποτίμηση και την απόδοση.

Αυτή η διαδικασία είναι διαχειρίσιμη, εφικτή και, κυρίως, απαραίτητη. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τα ESG. Θέλουν αποτελέσματα και αποφασίζουν πού θα επενδύσουν, πού θα εργαστούν και τι θα αγοράσουν με βάση αυτά τα αποτελέσματα. Τα ESG αξίζουν την επένδυση και η αξιοπιστία τους είναι απαραίτητη για τη συνολική επιτυχία μιας εταιρείας.

Πηγή: fortune.com