Πώς είδε τα αποτελέσματα των εγχώριων τραπεζών η Citi

«Νeutral» για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο παραμένει ο αμερικανικός οίκος. Τα σχόλια για τα μεγέθη Πειραιώς, Alpha και Εθνικής στο εξάμηνο και οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια. Οι τιμές-στόχοι.

Τα πρώτα σχόλια για τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών καταθέτει η Citi ενώ προχωρά και σε προβλέψεις για το υπόλοιπο της φετινής χρήσης, σε εκθέσεις της στις οποίες πάντως παραμένει «neutral» για τον κλάδο.

Αlpha Bank

Ισχυρά χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα β’ τριμήνου της Αlpha Bank η Citi, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση «neutral/high risk» και τιμή-στόχο στα 1,9 ευρώ.

Όπως εκτιμά, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να παραμείνουν στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου και στη συνέχεια της χρήσης, κάτι που υποδηλώνει μείωση 12% το 2019. Παράλληλα, αναμένεται βελτίωση στην παραγωγή προμηθειών.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας μειώθηκαν κατά 400 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, λόγω αρνητικής σύστασης νέων NPEs, ενώ και ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης CET1 βελτιώθηκε στο 17,8% από 17%. 

Ο οίκος επισημαίνει ότι οι επενδυτές αναμένεται να επικεντρωθούν στις επικείμενες συναλλαγές NPEs και τη νέα επιχειρησιακή στρατηγική της τράπεζας.

Τράπεζα Πειραιώς

«Καλωσορίζουμε την συνεχιζόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και την κεφαλαιακή βελτίωση της Τράπεζας Πειραιώς», σημειώνει η Citi στο σχόλιό της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τράπεζας, ενώ διατηρεί σύσταση «neutral/high risk» και τιμή-στόχο στα 3,2 ευρώ.

Όπως αναφέρει, τα εγχώρια NPEs μειώθηκαν κατά 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αρνητικής σύστασης νέων ΝPEs (300 εκατ. ευρώ) και των διαγραφών δανείων (400 εκατ. ευρώ).

Η σύσταση NPEs βελτιώθηκε στο τρίμηνο, με τις στάσεις πληρωμών και τις ρυθμίσεις δανείων που διακόπτεται εκ νέου η εξυπηρέτησή τους να μειώνονται.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η τράπεζα είναι σε τροχιά για να πετύχει τη μείωση των NPEs κατά 3,5 δισ. ευρώ φέτος.

Εθνική Τράπεζα

Ισχυρά χαρακτηρίζει ο οίκος και τα αποτελέσματα εξαμήνου της Εθνικής Τράπεζας, σημειώνοντας ότι οι επενδυτές αναμένεται να καλωσορίσουν τη βελτίωση στα κέρδη προ προβλέψεων και την επιτάχυνση στη μείωση των NPEs.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ) αναμένεται να παραμείνουν κοντά στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου και για τη συνέχεια της χρήσης, υποδηλώνοντας αύξηση των NII κατά 7% στο έτος, ενώ αναμένεται και σημαντική βελτίωση στα έσοδα από προμήθειες το δεύτερο εξάμηνο.

Ο οίκος διατηρεί σύσταση «neutral/high risk» για την τράπεζα ενώ διατηρεί τιμή-στόχο στα 2,8 ευρώ.