Πώς θα αντιδρούσατε αν σας έλεγαν ότι όλα τα αρχεία σας θα είναι αποθηκευμένα στο cloud μέχρι το 2020;

Αύξηση της διακίνησης δεδομένων cloud κατά 3,7 φορές σύμφωνα με έρευνα της Cisco. 

Αύξηση της διακίνησης δεδομένων cloud κατά 3,7 φορές, από 3,9 zettabyte (ZB), ετησίως, το 2015, σε 14,1 ZB, ετησίως, έως το 2020, προβλέπει η ετήσια έκθεση Cisco® Global Cloud Index (2015-2020).

Η σημαντική αύξηση της διακίνησης δεδομένων cloud αποδίδεται στη μετάβαση σε αρχιτεκτονικές cloud, λόγω της επεκτασιμότητας και της αποτελεσματικής υποστήριξης που προσφέρουν, για αυξημένους όγκους δεδομένων σε σχέση με τα παραδοσιακά data center.

Χάρη στο virtualization των data center, οι πάροχοι υπηρεσιών cloud μπορούν, επίσης, να επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερη λειτουργία, προσφέροντας, ταυτόχρονα, μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, διασφαλίζοντας βελτιστοποιημένες επιδόσεις. Η εφετινή έκθεση περιλαμβάνει νέα ανάλυση σχετικά με το φορτίο των εφαρμογών, ώστε να προσφέρει καλύτερη κατανόηση των data centers.

Παρουσιάστηκαν, επίσης, οι ακόλουθες προβλέψεις:

  • Τα επιχειρηματικά φορτία δεδομένων κυριαρχούν στις εφαρμογές των data center και παρουσιάζουν αυξητική τάση.
    Αναμένεται ότι τα επιχειρηματικά φορτία δεδομένων θα αυξηθούν κατά 2,4 φορές, στο διάστημα 2015-2020. Αντίθετα, η συνολική συνεισφορά τους στο φορτίο των data centers πρόκειται να σημειώσει πτώση από το 79% στο 72%.
  • Παρότι το φορτίο δεδομένων που προέρχεται από καταναλωτές είναι αριθμητικά μικρότερο, αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, αναμένεται αύξηση κατά 3,5 φορές των δεδομένων που παράγονται.
  • Έως το 2020, το φορτίο δεδομένων που προέρχεται από καταναλωτές, θα αντιπροσωπεύει το 28% (134,300.000) του συνόλου των δεδομένων στα data center έναντι 21% (38.600.000) το 2015.
  • Από τα δεδομένα που παράγουν επιχειρήσεις, μεγαλύτερη αύξηση σημειώνουν τα δεδομένα που αφορούν IoT/analytics/βάσεις δεδομένων, ενώ το φορτίο δεδομένων που αφορά λύσεις συνεργασίας και computing παραμένει, σε γενικές γραμμές, σταθερό.
  • Έως το 2020, το φορτίο δεδομένων που αφορά βάσεις δεδομένων/analytics/IoT θα αντιπροσωπεύει το 22% του συνόλου των επιχειρηματικών δεδομένων έναντι 20% το 2015.
  • Η αύξηση του φορτίου δεδομένων που προέρχεται από καταναλωτές, θα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εφαρμογές βίντεο και κοινωνικής δικτύωσης με τα αντίστοιχα ποσοστά τους να σημειώνουν μεγάλη αύξηση.
  • Έως το 2020, τα ποσοστά συμμετοχής στο σύνολο δεδομένων που προέρχονται από καταναλωτές θα διαμορφωθούν, ως εξής: video streaming 34% έναντι 29% το 2015, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης 24% έναντι 20% το 2015 και εφαρμογές αναζήτησης 15% έναντι 17% το 2015.

Για πρώτη φορά, η Cisco καθόρισε ποσοτικά και ανέλυσε τον αντίκτυπο των hyperscale data centers. Τα συγκεκριμένα data centers αναμένεται να αυξηθούν από 259 το 2015 σε 485 έως το 2020. Η διακίνηση δεδομένων από τα hyperscale data centers αναμένεται να πενταπλασιαστεί στα επόμενα πέντε χρόνια. Οι υποδομές αυτές θα αντιπροσωπεύουν το 47% του συνόλου των servers που είναι εγκατεστημένοι σε data centers και θα υποστηρίζουν το 53% της συνολικής διακίνησης δεδομένων σε data centers έως το 2020.

Η κύρια τάση που παρατηρείται στο χώρο των υποδομών οδηγεί στη μεταμόρφωση των hyperscale (καθώς και άλλων) data centers.

Το Software Define Networking (SDN) και το Network Functions Virtualization (NFV) συμβάλλουν σε πιο «επίπεδες» αρχιτεκτονικές στα data centers και στη βελτιστοποίηση των ροών διακίνησης δεδομένων. Στα επόμενα πέντε χρόνια, περίπου το 60% των παγκόσμιων hyperscale data centers αναμένεται να αναπτύξουν λύσεις SDN/NFV. Έως το 2020 και λόγω του ότι οι πάροχοι στοχεύουν προς ολοένα μεγαλύτερη αποδοτικότητα, το 44% της διακίνησης δεδομένων στα data centers θα υποστηρίζεται από πλατφόρμες SDN/NFV (έναντι 23% το 2015).