Πώς θα είναι ο χώρος εργασίας μετά την πανδημία

pixabay.com

Νούμερα που δείχνουν τη νέα τάση.

του Lance Lambert

Η ομάδα Customer & Market Insights της Salesforce διεξάγει τακτικά έρευνες μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων (επίπεδο διευθυντή ή υψηλότερο) πάνω σε διάφορα καυτά επιχειρηματικά θέματα. Το Fortune Analytics απέκτησε αποκλειστική πρόσβαση στα αποτελέσματα τριών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Ακολουθούν ορισμένα από τα ευρήματα σχετικά με το πώς θα λειτουργεί ο χώρος εργασίας μετά την πανδημία:

30%

… των επιχειρηματικών ηγετών λένε ότι οι προτεραιότητες της εταιρείας τους έχουν αλλάξει πολύ λόγω του Covid-19. Το 58% είπε ότι άλλαξαν κάπως, το 10% είπε πολύ λίγο και μόνο το 2% είπε ότι δεν άλλαξαν καθόλου.

48%

… των επιχειρηματικών ηγετών λένε ότι οι κορυφαίες ανησυχίες τους για την επιστροφή στην καθημερινή εργασία είναι η υγεία και η ασφάλεια.  Ακολουθεί το 38% που ανέφερε τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τις ταμειακές ροές και το 27% που ανέφερε νέους νόμους και κανονισμούς.

26%

… των επιχειρηματικών ηγετών πιστεύουν ότι η «νέα καθημερινότητα» της εταιρείας τους θα περιλαμβάνει περισσότερους υπαλλήλους που θα εργάζονται από το σπίτι.

25%

… των ηγετών των επιχειρήσεων λένε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την εργασία εξ αποστάσεως είναι η παραγωγικότητα και τα κίνητρα. Ακολουθεί το 24% που ανέφερε την σύνδεση και την επικοινωνία με τους συναδέλφους και το 19% που θεωρεί ως κρίσιμο ζήτημα τον εξοπλισμό του χώρου εργασίας στο σπίτι.

48%

… των ηγετών των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι οι δαπάνες τεχνολογίας στην εταιρεία τους θα αυξηθούν λόγω της πανδημίας. Μόνο το 14% πιστεύει ότι οι τεχνολογικές δαπάνες θα μειωθούν. Μεγάλο μέρος των τεχνολογικών δαπανών θα αυξηθεί λόγω της αύξησης του εργατικού δυναμικού που εργάζεται από το σπίτι. Καθώς τα πράγματα επανέρχονται στο φυσιολογικό, η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπουν οι επιχειρήσεις είναι η διεύρυνση των υποδομών εργασίας από το σπίτι.

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο πώς θα είναι οι επιχειρήσεις μετά την πανδημία ή για κάποια συγκεκριμένη αλλαγή που είναι πιθανό να συμβεί: το 51% των υπευθύνων λήψης αποφάσεων προσπαθούν να καταλάβουν πώς πρέπει να διευθύνουν μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας – πόσο μάλλον να σκεφτούν από τώρα για το μέλλον.

Περίπου 1 στους 4 ηγέτες επιχειρήσεων θεωρούν ότι περισσότεροι υπάλληλοι θα συνεχίσουν να εργάζονται από το σπίτι μόλις ανοίξουν ξανά οι εταιρείες. Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη δεσμευτεί σε αυτό: Το Twitter ανακοίνωσε ότι η επιστροφή στο γραφείο θα είναι επ’ αόριστον προαιρετική για το προσωπικό του.