Πόσο έτοιμοι είστε για την ψηφιακή εποχή;

Πόσο έτοιμοι είστε για την ψηφιακή εποχή;

Oι µεγάλες εταιρείες, τα νέα εργαλεία, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και η ψηφιακή επανάσταση που είναι σε εξέλιξη.

Μετά τον ατµό, τον ηλεκτρισµό και την εξέλιξη των ηλεκτρονικών συσκευών, οι σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το cloud, τα bigdata, οι κινητές συσκευές, αλλά και πιο προηγµένες λύσεις, όπως το Internet of Things και η τεχνητή νοηµοσύνη, αποτελούν τις βασικές παραµέτρους για το µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων στην εποχή της «4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης», όπως είναι γνωστή.

Σε αυτό το νέο τοπίο οι µεγάλες επιχειρήσεις καλούνται, εκτός από το να αλλάξουν το µοντέλο λειτουργίας τους, να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το ταλέντο που «κυκλοφορεί» ελεύθερο αλλά και να εξελίξουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η Microsoft, η οποία παίζοντας παγκοσµίως καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του νέου τεχνολογικού τοπίου, παρέχει στις εταιρείες εργαλεία που ενδυναµώνουν τη σχέση µε τους πελάτες τους. Όπως αναφέρει στο Fortune η Μυλαίδη Στούµπου, διευθύντρια πωλήσεων της Microsoft στην Ελλάδα και υπεύθυνη για την προώθηση των λύσεων Cloud Productivity στη Γερµανία και στις χώρες της κεντρικο-ανατολικής Ευρώπης, οι ελληνικές επιχειρήσεις εντάσσουν σταδιακά στην επιχειρηµατική τους κουλτούρα τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού, υιοθετώντας νέες πρακτικές και νόρµες. «Κλάδοι όπως ο χρηµατο-οικονοµικός, ο τουριστικός, εκείνος της υγείας,  οι εταιρείες δικτύων και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ακόµη και ο δηµόσιος τοµέας, έχουν επηρεαστεί από τις εξελίξεις. Πρέπει όµως να βιαστούν, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρουσιαστεί κάποιος ανταγωνιστής, πολλές φορές µικρότερος και πιο ευέλικτος, αλλάζοντας ραγδαία τα δεδοµένα» επισηµαίνει, υπογραµµίζοντας πως και η ίδια η Microsoft ακολουθεί το ίδιο µονοπάτι. «Δεν είναι αρκετό να βοηθήσουµε τους πελάτες µας να µετασχηµατίσουν τη λειτουργία τους, πρέπει κι εµείς να κάνουµε το ίδιο. Και αυτό το επιτυγχάνουµε µέσα από αυτή την κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης και µάθησης, που ονοµάζεται “growthmindset”».

Η νέα τάση θέλει τις µεγάλες επιχειρήσεις να βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µε νεοφυείς εταιρείες µε στόχο τη µεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καινοτόµων ιδεών. Τρανό παράδειγµα ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος βαδίζει πλέον χέρι χέρι µε τις εταιρείες τεχνολογίας, ενώ ριζικές αλλαγές συντελούνται και στον χρηµατο-οικονοµικό τοµέα. «Βλέπουµε startups στην περιοχή αυτή –το γνωστό ως fintech– να εισχωρούν σε έναν βαθιά παραδοσιακό κλάδο, να διεκδικούν και να επιτυγχάνουν το λεγόµενο “disruption”. Και παρότι ακόµα προσφέρουν συµπληρωµατικές υπηρεσίες, είναι σαφές ότι οι τραπεζικοί οργανισµοί πρέπει να αναπροσαρµόσουν τη στρατηγική τους, να συνεργαστούν µαζί τους, να µάθουν και να εµπνευστούν από αυτούς».

Οι startups είναι άλλωστε ένας κλάδος στον οποίο η Microsoft έχει επενδύσει αρκετά. Πρόσφατα, µάλιστα, ανακοίνωσε νέα συνεργασία µε το EuropeanStartupNetwork για τη στήριξη των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων. «Μέσα από τα προγράµµατα BizSpark και BizSpark Plus παρέχουµε τις τελευταίες καινοτόµες τεχνολογικές πλατφόρµες, προκειµένου να βοηθήσουµε τις startups να διαθέσουν µε ταχύτητα, αξιοπιστία και χαµηλό κόστος τις λύσεις τους στην παγκόσµια αγορά».  Επιπρόσθετα, στη χώρα µας από το 2008 λειτουργεί το Κέντρο Καινοτοµίας της Microsoft, το οποίο έχει υποστηρίξει περισσότερες από 300 εταιρείες µέσω της παροχής τεχνολογίας, υπηρεσιών mentoring και networking, ενώ στις εγκαταστάσεις του έχουν φιλοξενηθεί 25 νέες επιχειρήσεις. Το συγκεκριµένο hub λειτουργεί ως γέφυρα που διασυνδέει τις νέες επιχειρήσεις µε ένα παγκόσµιο δίκτυο 100.000 περίπου επιχειρήσεων σε όλο τον κόσµο, καθώς και µε venture capitals του εξωτερικού, ενώ περίπου 150.000 φοιτητές χρησιµοποιούν δωρεάν λογισµικό Microsoft.

Σηµαντικές συνεργασίες έχουν συναφθεί µε το Found.ation, το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας, το πρόγραµµα Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, το MITEnterprise Forum Greece, όπως επίσης και µε accelerators, εντός κι εκτός Ελλάδας. Σύµφωνα µε τον Φίλιππο Ζακόπουλο του Found.ation –στους κόλπους του οποίου από το 2013 έχουν βοηθηθεί πάνω από 100 startups λαµβάνοντας χρηµατοδότηση ύψους 6,5 εκατ. ευρώ– η µετάβαση στην ψηφιακή εποχή συνιστά τη µεγαλύτερη πρόκληση. «Είτε βραχυπρόθεσµα είτε µακροπρόθεσµα, δεν θα υπάρξει κλάδος που θα µείνει ανεπηρέαστος. Το Found.ation λειτουργεί ως γέφυρα µεταξύ startups και µεγάλων επιχειρήσεων, καθώς πιστεύουµε ότι οι δύο κόσµοι έχουν να µάθουν πολλά ο ένας από τον άλλον». Προσθέτει, δε, πως τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόµενοι πρέπει να αγκαλιάσουν την κουλτούρα της καινοτοµίας και να δεχτούν τη νέα πραγµατικότητα της συνεχούς αλλαγής. «Οι νεοφυείς επιχειρήσεις µπορούν να λειτουργήσουν σαν τα νέα R&D τµήµατα των επιχειρήσεων. Στο µέλλον δεν θα µιλάµε για τεχνολογικές και µη επιχειρήσεις, αλλά για επιχειρήσεις που έχουν προσαρµοστεί στους όρους της ψηφιακής οικονοµίας» τονίζει.