Πόσο εξοικιωμένη είναι η τρίτη ηλικία με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Πόσο εξοικιωμένη είναι η τρίτη ηλικία με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Photo: pixabay.com
Πολλοί άνθρωποι, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, την περίοδο έξαρσης του COVID 19, δυσκολεύτηκαν να ανταπεξέλθουν σε πολλές από τις υποχρεώσεις τους, όπως οι πληρωμές λογαριασμών, οι αποπληρωμές δανείων ή μεταφορά χρημάτων, λόγω αδυναμίας μετάβασης σε κάποιο κατάστημα τράπεζας ή σε κάποιο ταμείο εταιρείας παροχής ενέργειας ή τηλεφωνίας.

Εννέα στους δέκα ηλικίας άνω των 60 χρησιμοποιούν έξυπνα τηλέφωνα, αλλά μόνο τρεις στους δέκα είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο.

Τα ευρήματα προέκυψαν από έρευνα της ΕΕΚΕ (Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας) αναφορικά με τις Ψηφιακές Δεξιότητες της Τρίτης Ηλικίας, σε μια προσπάθεια καταγραφής του επιπέδου εξοικείωσης των ατόμων ηλικίας άνω των 60 με το διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές συσκευές, τις ψηφιακές συναλλαγές και υπηρεσίες.

Πολλοί άνθρωποι, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, την περίοδο έξαρσης του COVID 19, δυσκολεύτηκαν να ανταπεξέλθουν σε πολλές από τις υποχρεώσεις τους, όπως οι πληρωμές λογαριασμών, οι αποπληρωμές δανείων ή μεταφορά χρημάτων, λόγω αδυναμίας μετάβασης σε κάποιο κατάστημα τράπεζας ή σε κάποιο ταμείο εταιρείας παροχής ενέργειας ή τηλεφωνίας.

Και ο λόγος οφείλεται στην ελλιπή εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά και το διαδίκτυο γενικότερα.

Τα συμπεράσματα

Από την έρευνα προέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα:

 • Στην πλειοψηφία τους (73,5%) δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
 • Μόνο 3 στους 10 είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το Internet ενώ περίπου 2 στους 10 δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία απολύτως εξοικείωση
 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπου τα τραπεζικά υποκαταστήματα θα πρέπει να μείνουν κλειστά, περισσότεροι από τους μισούς δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους ψηφιακά
 • Μόνο 1 στους 10 θα εμπιστευόταν μια πλήρως ψηφιακή τράπεζα χωρίς καθόλου καταστήματα
 • 7 στους 10 θεωρούν ως το πιο σημαντικό μειονέκτημα των ψηφιακών υπηρεσιών τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας
 • 9 στους 10 χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές με συνηθέστερη τα έξυπνα τηλέφωνα (40%)
 • Η πλειονότητα προτιμά την εξυπηρέτηση από τραπεζικό κατάστημα (52,46%).
 • Θετική προδιάθεση στο να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά τις τραπεζικές τους συναλλαγές δηλώνουν οι περισσότεροι (56,83%) για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου
 • Οι συμμετέχοντες θέτουν θέμα ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών κυρίως λόγω γενικότερης μη εξοικείωσης με την ψηφιακή πραγματικότητα
 • Στο ίδιο πλαίσιο, 7 στους 10 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους ψηφιακά επειδή είτε δεν είναι εξοικειωμένοι είτε αδυνατούν να κατανοήσουν εν γένει τη διαδικασία
 • Οι μισοί σχεδόν πραγματοποιούν μία φορά την εβδομάδα ηλεκτρονικές συναλλαγές κυρίως για πληρωμή λογαριασμών (86,67%), παρακολούθηση των λογαριασμών τους (70,91%), μεταφορές χρημάτων (67,88%) και ηλεκτρονικές αγορές. Τις ίδιες συναλλαγές δήλωσαν πρόθεση να πραγματοποιήσουν και όσοι δεν κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές
 • Μόλις 2 στους 10 χρησιμοποιούν προπληρωμένη κάρτα
 • Η συντριπτική πλειοψηφία (91,49%) δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία μετά από μη ασφαλή ηλεκτρονική αγορά
 • 3 στους 10 συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας
 • Είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι σε θέματα υποκλοπής των προσωπικών στοιχείων και γι’ αυτό οι περισσότεροι δεν φυλάσσουν PIN και IBAN μαζί με τις κάρτες
 • Είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για το υπόλοιπο του λογαριασμού τους και όλων των οικονομικών συναλλαγών τους (75%)
 • Οι περισσότεροι δεν έχουν γνώση για προϊόντα ηλεκτρονικής/ψηφιακής τραπεζικής ενώ δείχνουν να γνωρίζουν λίγο καλύτερα το ΑΤΜ (44,54%) σε αντίθεση με άλλες μορφές ηλεκτρονικής και ψηφιακής τραπεζικής όπως: mobile banking, Telephone banking
 • Το 66,12% των ερωτηθέντων θεωρεί την τεχνολογία σημαντικό παράγοντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη από την τράπεζα
 • Έλλειψη ενημέρωσης αποτυπώνεται για τις ειδικές παροχές που προβλέπονται για τα άτομα τρίτης ηλικίας από τις ΔΕΚΟ σε ποσοστό 75,14%. Η συντριπτική πλειοψηφία, 8 στους 10, δήλωσε πως ουδέποτε έχει κάνει χρήση αυτών των παροχών

Το ποσοστό των ανδρών ήταν 49,73% και των γυναικών 50,27%. Στην πλειοψηφία τους ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 60-65 ετών .Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνταξιούχοι (63,66%). Το 20% έχουν μηνιαίο εισόδημα 0-500€ ενώ 40% έχουν μηνιαίο εισόδημα 500-1000 ευρώ.