Πού τοποθετεί τον πήχη της παγκόσμιας ανάπτυξης το ΔΝΤ

Τι αναφέρουν οι προβλέψεις του Ταμείου για φέτος και το 2019.

Μικρή επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας στο 3,9% φέτος και το 2019, σε συνέχεια της αύξησής του το 2017 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στο 3,8% προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την εαρινή έκθεσή του (World Economic Outlook). H ανάπτυξη αναμένεται να στηριχθεί φέτος από την ισχυρή δυναμική, το ευνοϊκό κλίμα στις αγορές, τις χαλαρές χρηματοπιστωτικές συνθήκες και τις εγχώριες και διεθνείς επιδράσεις της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής στις ΗΠΑ. Η μερική ανάκαμψη των τιμών των πρώτων υλών θα επιτρέψει τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών για τους εξαγωγείς εμπορευμάτων.

Για την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ προβλέπει ελαφρά επιτάχυνση της ανάπτυξης από 2,3% το 2017 στο 2,4% φέτος, ενώ για το 2019 προβλέπει επιβράδυνση στο 2%. Για τις ΗΠΑ προβλέπει μεγαλύτερη επιτάχυνση της ανάπτυξης από το 2,3% στο 2,9% φέτος και επιβράδυνση στο 2,7% το 2019. Για την Κίνα, η επιβράδυνση της ανάπτυξης προβλέπεται με αργό ρυθμό: Από το 6,9% το 2017 στο 6,6% και 6,4% φέτος και το 2019, αντίστοιχα. Στην Ιαπωνία προβλέπεται, επίσης, επιβράδυνση της ανάπτυξης από το 1,7% πέρυσι στο 1,2% φέτος και 0,9% το 2019.

Μεσοπρόθεσμα, το ΔΝΤ προβλέπει μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 3,7%. «Μόλις ολοκληρωθεί η κυκλική ανάκαμψη και η επίδραση από τη δημοσιονομική στήριξη στις ΗΠΑ, οι προοπτικές για τις αναπτυγμένες οικονομίες παραμένουν ήπιες, δεδομένου του χαμηλού δυνητικού ρυθμού ανάπτυξής τους». Στις αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες, αντίθετα, η ανάπτυξη θα παραμείνει κοντά στα επίπεδα του 2018 -19, καθώς η σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγέων πρώτων υλών και η προβλεπόμενη επιτάχυνση της ανάπτυξης της Ινδίας θα αντισταθμίσουν κάπως τη σταδιακή επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας και την επάνοδο των αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης στο χαμηλότερο μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξής τους.

Το ΔΝΤ σημειώνει ότι η σημερινή δυναμική δεν είναι διασφαλισμένη. Οι ανοδικοί και καθοδικοί κίνδυνοι είναι γενικά ισορροπημένοι για τα επόμενα αρκετά τρίμηνα, αλλά οι κίνδυνοι είναι στη συνέχεια καθοδικοί. Μία ενδεχόμενη περαιτέρω δημιουργία χρηματοπιστωτικών αδυναμιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία σύσφιξη των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συνθηκών, μειώνοντας την εμπιστοσύνη και την ανάπτυξη. Η στήριξη στην ανάπτυξη από προκυκλικές πολιτικές, όπως αυτές στις ΗΠΑ, θα πρέπει τελικά να αναστραφεί. ‘Αλλοι κίνδυνοι αφορούν τη στροφή σε εσωστρεφείς πολιτικές που πλήττουν το διεθνές εμπόριο και μία επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Τα δύο τρίτα των χωρών, στις οποίες αντιστοιχούν περίπου τα τρία τέταρτα της παγκόσμιας παραγωγής σημείωσαν ταχύτερη ανάπτυξη το 2017 από το προηγούμενο έτος. Η ανάκαμψη των επενδύσεων στις αναπτυγμένες οικονομίες και η ανακοπή της επενδυτικής πτώσης σε κάποιες αναδυόμενες αγορές και αναπτυγμένες οικονομίες που εξάγουν πρώτες ύλες ήταν σημαντικοί παράγοντες της ενίσχυσης της παγκόσμιας ανάπτυξης και της μεταποιητικής δραστηριότητας.