«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στη συγκέντρωση δραστηριοτήτων ΟΠΑΠ – Stoiximan

Σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής, δεν δημιουργείται πρόβλημα για τον ανταγωνισμό στις αγορές που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες.

Δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες για τον ανταγωνισμό στις αγορές που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες, ΟΠΑΠ και Stoiximan, αποφάνθηκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της, «στη συνεδρίαση της ολομέλειάς της στις 31 Οκτωβρίου 2019, ομόφωνα, αποφασίστηκε η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3959/11, όπως ισχύει, που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων διαδικτυακών παιγνίων της εταιρείας με την επωνυμία GML Interactive Limited, από την εταιρία με την επωνυμία ‘Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία’ και τις εταιρίες με την επωνυμία ‘Deep Investments Ltd’ και ‘Padian Ltd’.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε, κατ’ άρθρο 8 του Ν. 3959/2011, ότι από την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αυτή αφορά».