«Πράσινο φως» στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Κομισιόν

«Πράσινο φως» στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Κομισιόν

Δείτε τι περιλαμβάνουν οι δημόσιες επενδύσεις, συνολικού ύψους 26 δισ. ευρώ - Μέσα στο 2014 η προκήρυξη των προγραμμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-202, ύψους 26 δισ. ευρώ, τα προγράμματα του οποίου θα προκηρυχθούν μέσα στο 2014 και θα αφορούν τους ανέργους, την αντιμετώπιση της φτώχειας, τη δημιουργία επιχειρήσεων κ.ά.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το νέο ΕΣΠΑ. Το ελληνικό ΕΣΠΑ είναι το τρίτο μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνεται, πράγμα που αποδεικνύει και τη σοβαρή δουλειά που προηγήθηκε. Το νέο ΕΣΠΑ μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη σε μια κρίσιμη εποχή για τη χώρα. Πρόκειται για επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις, συνολικού ύψους 26 δισ. ευρώ. Θα δοθεί έμφαση στη στήριξη των σχεδίων, υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων. Με προτεραιότητα την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι και το μεγαλύτερο του νέου ΕΣΠΑ», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης.

«Από την άλλη πλευρά, θα δοθεί επίσης έμφαση στο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή. Με εμπροσθοβαρείς δράσεις, με στήριξη των ανέργων, των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, διότι η κρίση είναι τώρα και η δράση πρέπει να εκτυλιχθεί αμέσως», πρόσθεσε ο υπουργός, και κατέληξε λέγοντας πως τα προγράμματα του ΕΣΠΑ θα προχωρήσουν με ταχύτητα.

Η έγκριση του προγράμματος, συνολικού ύψους 26 δισ. ευρώ δίνει το «πράσινο φως» για την έναρξη των προκηρύξεων οι οποίες μέσα στη χρονιά, όπως ανακοινώθηκε, θα αφορούν:

-Απασχόληση-εκπαίδευση-κατάρτιση νέων.

-Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, κ.α.)

-Αντιμετώπιση της φτώχειας

-Υποστήριξη ανέργων για δημιουργία επιχειρήσεων

-Επιταγές (vouchers) για πρόσληψη νέων ανέργων

-Απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας

-Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (συνέχιση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον).

«Οι δράσεις θα ακολουθήσουν αμέσως, χωρίς τις καθυστερήσεις που είχαμε σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα», είπε ο υπουργός.

Τα προγράμματα για κοινωνικού χαρακτήρα (για την ανεργία, τη φτώχεια, κλπ.) θα είναι εμπροσθοβαρή, δηλαδή το μεγαλύτερο τμήμα των κονδυλίων θα διοχετευθεί στην κοινωνία κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος οπότε τα κοινωνικά προβλήματα είναι περισσότερο οξυμένα λόγω της κρίσης.

Θα ακολουθήσει η επίσημη υποβολή στην ΕΕ για έγκριση των επιμέρους επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρησιακών προγραμμάτων και οι δράσεις που θα ενισχυθούν έχουν ως εξής:

1. «Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία»

Προϋπολογισμός: 4,55 δισ. ευρώ – Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, απορροφά το 25 % των πόρων.

-9 τομείς προτεραιότητας που προέκυψαν από μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey: Τουρισμός, Αγροδιατροφικός τομέας, Logistics, Περιβαλλοντική Βιομηχανία, Φάρμακα-Υγεία, Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές Βιομηχανίες και πολιτισμός.

Ενισχύσεις για: εξαγωγικές επιχειρήσεις, πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων, νέες επιχειρήσεις από νέους-γυναίκες, τουριστική προβολή, εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση – αξιοποίηση αποβλήτων, καινοτομία

2. «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου»

Προϋπολογισμός: 0,5 δισ. ευρώ

Δράσεις: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας, Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης, Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας

3. «Περιβάλλον-Μεταφορές»

Προϋπολογισμός: 4,2 δισ. ευρώ

Δράσεις: Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Έργα αεροδρομίων, λιμενικά έργα, Διαχείριση αποβλήτων, Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ

4.«Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση»

Προϋπολογισμός: 2,5 δισ. ευρώ

Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ από 25% σε 31%

Δράσεις: Κατάρτιση-βελτίωση δεξιοτήτων, Κουπόνια ανέργων, Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ, Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες , μακροχρόνια άνεργους, Καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας, Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου, Απασχόληση νέων.

5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός: 5,2 δισ. ευρώ εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ μέσω ΠΕΠ

-Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

-στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα,

-στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων

-στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

-διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,

-υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

6. Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

Προϋπολογισμός (εκτιμώμενο ποσό) 333 εκατ. ευρώ

-επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση),

-Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία

-Προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας

-Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

7. Δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά

Προϋπολογισμός: 6,75 δισ. ευρώ

Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραμμα από 22% στο 35%.

-Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

-Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα

-Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις

-Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμη:

Νέο ΕΣΠΑ: Ποιοι παίρνουν τα 4,2 δισ. ευρώ

Έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το νέο ΕΣΠΑ

Αύξηση ΑΕΠ κατά 4 δισ. ευρώ μπορεί να επιφέρει το νέο ΕΣΠΑ

«Επανεκκίνηση» στην οικονομία με το νέο ΕΣΠΑ

Τι προβλέπει το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020