Πρεμιέρα για την πλατφόρμα μισθώσεων Airbnb

Ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Airbnb. Υψηλά τα πρόστιμα για όσους δεν δηλώσουν στοιχεία για τα ακίνητα.

Ανοίγει από σήμερα η πολυαναμενόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση ακινήτων τα οποία μισθώνονται μέσω Airbnb. Η πλατφόρμα θα φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να δηλώσουν στοιχεία για τα ακίνητα που εκμισθώνουν στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Για την ακρίβεια, όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά θα πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά. Σε διαφορετική περίπτωση οι διαχειριστές των ακινήτων απειλούνται με πρόστιμα έως 5.000 ευρώ.

Στόχος της ΑΑΔΕ, μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής των μισθωμένων «Airbnb ακινήτων» είναι να επιβάλει «τάξη» στον συγκεκριμένο τομέα και να θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας και κανόνων.