Προχωρά η διαδικασία πτώχευσης της Nutriart

Προχωρά η διαδικασία πτώχευσης της Nutriart

H έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την υποβολή και το περιεχόμενο της αίτησης πτώχευσης της εταιρείας.

Την υποβολή και το περιεχόμενο της από 21.06.2013 αίτησης πτώχευσης της εταιρείας Nutriart ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Επίσης ενέκρινε τη συνακόλουθη αίτηση προληπτικών μέτρων καθώς και των λοιπών ενεργειών της διοίκησης μέχρι σήμερα, ενώ παρείχε έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

Η γενική συνέλευση έλαβε τις παραπάνω αποφάσεις με ομοφωνία (100%) των εκπροσωπούμενων μετόχων, δηλ. με 26.914.565 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 63,326% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη: Τράπεζες: Η «ξέφρενη» πορεία των κόκκινων δανείων