Προχωρά η συγχώνευση του ομίλου FHL Κυριακίδης

Προχωρά η συγχώνευση του ομίλου FHL Κυριακίδης

Στις 20 Σεπτεμβρίου η συνέλευση των μετόχων για την έγκριση της απορρόφησης τριών εταιρειών.

Τη σύμβαση συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών Λατομική Κ. Νούκαρης ΑΕ, Εξορυκτική ΑΕ και Chinogreek Quarries Development από την F.H.L. H. Κυριακίδης Μάρμαρα-Γρανίτες ΑΒΕΕ θα κληθούν να αποφασίσουν οι μέτοχοι στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η πρώτη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση θα συνέλθει την 7η Οκτωβρίου 2013 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ