Procurement: Ο Κώδικας Αλληλεξάρτησης της Chiesi Ελλάς δείχνει τον δρόμο για έναν καλύτερο κόσμο για όλους

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Το όραμα της πραγματικής βιωσιμότητας σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης περνά μέσα από την αλυσίδα προμηθειών.

Τα τελευταία χρόνια η σημασία της βιωσιμότητας έχει αναβαθμιστεί στο μέγιστο βαθμό και αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλες τις μεγάλες εταιρείες.

«Στην Chiesi Ελλάς η Βιωσιμότητα έχει ενσωματωθεί στο όραμά μας και προκειμένου να υποστηρίξουμε το όραμα και τον στόχο μας για βιώσιμες προμήθειες δημιουργήσαμε τον κώδικα Αλληλεξάρτησης. Έναν κώδικα συμπεριφοράς των προμηθευτών μας», όπως αναφέρει ο κ. Παναγιώτης Ζαφειρέλλης, Procurement Officer της Chiesi Ελλας. O Κώδικας Αλληλεξάρτησης αποτελεί ένα σύνολο αξιών, στόχων και εργαλείων που προέρχονται από τη συνεργασία στο εσωτερικό της Chiesi, καθώς και με τις εταιρείες που αποτελούν μέρος του οικοσυστήματός της, και εκπροσωπεί ένα θεμελιώδες μέρος της πορείας εξέλιξης προς την πλήρη βιωσιμότητα.

Η Chiesi Ελλάς  ακολουθεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως έχουν προσδιοριστεί από τον ΟΗΕ και δεσμεύεται να σχεδιάσει και να κατευθύνει τις δραστηριότητές της προς τη βελτίωση των συγκεκριμένων SDG με τους οποίους ασχολείται. Γι’ αυτό και ο κύριος στόχος του Κώδικα Αλληλεξάρτησης είναι η δημιουργία και η προώθηση του πρώτου οικοσυστήματος με δυνατότητα SDG στη φαρμακευτική βιομηχανία.

Οι απαιτήσεις μας ταξινομούνται σύμφωνα με τους σχετικούς SDG και εφαρμόζονται στο ελάχιστο με βάση τους εθνικούς κανονισμούς και τους τοπικούς νόμους. Όμως δεν μένουμε μόνο εκεί. Φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε περισσότερα. Να υπερβούμε τα όρια του τομέα της συμμόρφωσης. Δεσμευόμαστε, όπου είναι δυνατόν, να βελτιώσουμε αυτά τα βασικά ρυθμιστικά πρότυπα. Να αμφισβητήσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και να δημιουργήσουμε κοινή αξία.

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αρχές του Κώδικα Συμπεριφοράς χωρίζονται σε δύο ενότητες

  • Υποχρεωτικές απαιτήσεις που αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο επίπεδο που όλοι πρέπει να εφαρμόσουμε κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Δράσεις βελτίωσης που αντιπροσωπεύουν μια καθοδήγηση για εμάς που θέλουμε να έχουμε εξαιρετική απόδοση, να κατευθύνουμε τις μελλοντικές βελτιώσεις των αρχών που περιγράφονται στον κώδικα.

To επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε μέσω της πλατφόρμας Jaggaer μια λίστα πιστοποιημένων προμηθευτών, διότι μια υπεύθυνη εταιρεία πρέπει να έχει μόνο προμηθευτές με υψηλές επιδόσεις στη βιωσιμότητα.

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Η δύναμη βρίσκεται στη συνεργασία

Η Chiesi Ελλάς επιχειρεί να συνεργαστεί με όλες τις εταιρείες που ανήκουν στο οικοσύστημά της και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους που μοιράζονται τη δέσμευσή μας προς τις αρχές της Benefit Corporation και τα υψηλά δεοντολογικά πρότυπα. Διότι μόνο συλλογικά μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο.

Οι SDG αποτελούν την ισχυρότερη αναφορά πλαισίου για τις επιχειρήσεις και για τις κυβερνήσεις και τους δημόσιους θεσμούς. Η ευθυγράμμιση αυτών των φορέων είναι ζωτικής σημασίας για να έχει ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο για τον πλανήτη, την κοινωνία και την οικονομία μας. Μέσω του Κώδικα αναγνωρίζουμε πόσο αναγκαίο και επείγον είναι να δράσουμε, με την επίγνωση ότι ο καθένας μας είναι απαραίτητος στον άλλον και ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις μελλοντικές γενιές.

Ως benefit corporation πιστεύουμε στην αλληλεξάρτηση. Το μοντέλο μιας αναγεννητικής εταιρείας υπερβαίνει τον στόχο του αποκλειστικού κέρδους και καινοτομεί για να μεγιστοποιήσει τη θετική επίδραση στους εργαζόμενους, το περιβάλλον και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Αναγνωρίζουμε ότι κάθε συντελεστής μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο εξέλιξης, αλλά μόνο μέσω συνεργασίας μπορούμε να εξελιχθούμε σε αυτό το μοντέλο. Η Chiesi Ελλάς είναι ο υποστηρικτής αυτής της κοινής δέσμευσης για συμβολή στη βελτίωση ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού, σε μια διαδικασία αμοιβαίας εκμάθησης και συν-εξέλιξης.

*Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί στα περίπτερα.