PRODEA Investments: Ενεργητικό άνω των 3 δισ. ευρώ και αύξηση κύκλου εργασιών από μισθώματα κατά 11,6% για το 2022

PRODEA Investments: Ενεργητικό άνω των 3 δισ. ευρώ και αύξηση κύκλου εργασιών από μισθώματα κατά 11,6% για το 2022
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου από μισθώματα ανήλθε σε 149,7 εκατ. ευρώ έναντι 134,2 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση 11,6%).

Η PRODEA Investments ανακοίνωσε ότι τη χρήση 2022 ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 186,9 εκατ. ευρώ έναντι 134,2 εκατ. ευρώ τη χρήση 2021 (αύξηση 39,3%). Στον κύκλο εργασιών της χρήσης 2022 περιλαμβάνονται έσοδα από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ποσού 37,2 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου από μισθώματα ανήλθε σε 149,7 εκατ. ευρώ έναντι 134,2 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση 11,6%). Η αύξηση αυτή έρχεται κυρίως ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της αειφορίας.

KARELAS, 30MAR2013
KARELAS, 30MAR2013

Τα λειτουργικά κέρδη, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, ανήλθαν το 2022 σε 105,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 97,9 εκατ. το 2021.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €108,5 εκατ. το 2022 έναντι €101,7 εκατ. το 2021 και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε 56,8 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 61,0 εκατ. ευρώ το 2021.

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση[i] ανήλθε σε 2.809,1 εκατ. ευρώ έναντι 2.455,4 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021 (αύξηση 14,4%).

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε 1.475,2 εκατ. ευρώ ή 5,77 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1.396,3 εκατ. ευρώ και 5,47 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αναφορικά με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων (περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Αριστοτέλης Καρυτινός δήλωσε: «Ακόμα και στην παρούσα δύσκολη διεθνή συγκυρία, τα αποτελέσματα του Ομίλου μας ήταν θετικά και αξίζει να σημειωθεί ότι το ενεργητικό μας, για πρώτη φορά, ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ».

Η ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.prodea.gr.

[i] H εύλογη αξία των ακινήτων των συμμετοχών σε κοινοπραξίες έχει υπολογιστεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής της Prodea στην κάθε εταιρεία.