Prodea: Κέρδη 12,8 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Η PRODEA Investments, ανακοίνωσε ότι τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 121,8 εκατ. ευρώ έναντι 41,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020. 

Το καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία, ανήλθε σε 57,4 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρών ζημιών 8,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020) αντικατοπτρίζοντας την θετική τάση του κλάδου εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα. 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 75,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 έναντι 77,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε 46,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 έναντι 54,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχο περίοδο του 2020. 

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 98,5 εκατ. ευρώ, έναντι 102,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. 

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) για το εννεάμηνο του 2021, τα έσοδα από μισθώματα του ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία λόγω της μικρής έκθεσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου σε επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων επλήγη από την πανδημία. Πιο συγκεκριμένα, η μείωση στα μισθώματα για το εννεάμηνο του 2021, ανήλθε σε 2,1 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 1,3 εκατ. ευρώ για την εταιρεία. Η ενεργειακή κρίση δεν επηρέασε την δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του ομίλου και της εταιρείας το εννεάμηνο του 2021.