Προϊόντα «Made in Greece»

Προϊόντα «Made in Greece»

Η ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων αποτελεί πολιτική απόφαση.

Η Ελλάδα είναι η χώρα που νομοθετεί αλλά δεν εφαρμόζει. Παράδειγμα ο νόμος 4072/2012 που προβλέπει την θέσπιση Ελληνικού Σήματος για τα προϊόντα που παράγονται στην χώρα μας. Ένα και πλέον χρόνο μετά η υλοποίηση του προχωρά με βήματα χελώνας.

«Ελληνική μάρκα», «60 χρόνια στην Ελλάδα», «το προϊόν που αγαπούν οι περισσότεροι Έλληνες». Τα παραπάνω είναι μερικά από τα σήματα που χρησιμοποιούν σε συσκευασίες του αρκετές εταιρείες στο πνεύμα της εποχής που θέλει την Ελλάδα να είναι ότι ήταν το «πράσινο» για το marketing στην προ κρίσης εποχή.

Όπως δηλαδή ένα τζιπ 2.500 κυβικών παρουσιάζονταν ως «πράσινο» και οικολογικό επειδή τα πλαστικά του μέρη ήταν από ανακυκλωμένα υλικά έτσι και αρκετά προϊόντα βάζοντας κάτι από Ελλάδα στην προώθηση τους προσπαθούν να περάσουν στην συνείδηση του καταναλωτή ότι προσφέρουν κάτι στην εθνική προσπάθεια για έξοδο από την κρίση. Άσχετο εάν παράγονται σε τρίτες χώρες ή εταιρία που τα εισάγει είναι σε μορφή ΕΠΕ για να γλυτώσει φόρους.

Η προσπάθεια για την δημιουργία ενός ευδιάκριτου σήματος «Made in Greece» για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια -επί υπουργείας Χρυσοχοϊδη στην κυβέρνηση Παπανδρέου- και τελικά μόλις πέρυσι κατάφερε να γίνει νόμος του κράτους.

Διαβάστε ακόμη: Στην 17η θέση οι εξαγωγές ελληνικού κρασιού στην Κίνα

Εδώ και αρκετούς μήνες έχει συσταθεί αρμόδια επιτροπή, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για το εικαστικό του σήματος και όλα έδειχναν ότι η υπόθεση εισέρχεται στην τελική ευθεία. Όμως όλα προχωρούν με βήμα σημειωτόν παρά την πίεση εγχώριων επιχειρήσεων που θεωρούν ότι θα ωφεληθούν από αυτή την κίνηση.

Πληροφορίες θέλουν να υπάρχει ισχυρή πίεση από ισχυρές πολυεθνικές – κυρίως αυτές που έχουν ελάχιστη ως μηδαμινή παραγωγική παρουσία στην Ελλάδα – ώστε να μην προχωρήσει το σχέδιο καθώς φοβούνται ότι θα ζημιωθούν σημαντικά από την υλοποίηση του νόμου. Τους φόβους τους αυτούς επιβεβαιώνει και σε μεγάλο βαθμό η πρόσφατη έρευνα «Καταναλωτής και Ελληνικό προϊόν» των καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Μπαλτά και Π. Θεοδωρίδη.

Σύμφωνα με την έρευνα, με πανελλαδικό δείγμα 1860 ατόμων, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2013, το 67% των καταναλωτών προτιμά τα ελληνικά προϊόντα έναντι των εισαγόμενων ενώ το 86,4% των καταναλωτών όταν βρίσκει ελληνικά προϊόντα τα προτιμά από τα εισαγόμενα. Ως βασικό κίνητρο (77% των απαντήσεων) για την αγορά ελληνικών προϊόντων προτάσσουν την στήριξης της εγχώριας παραγωγής.